PL EN


2016 | 16 |
Article title

Between Galileo and Darwin, or Towards a Unified Mode of Idealization in Cognitive Linguistics

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Between Galileo and Darwin, or Towards a Unified Mode of Idealization in Cognitive LinguisticsThe aim of this paper is to demonstrate that Cognitive Linguistics is in need of a coherent model through which the meaning of symbolic units can be represented. Departing from the premise that scientific theorizing requires taking a stance on the nature of idealization, the current discussion concentrates on cognitive linguists’ perspectives on the process, and reveals a lack of uniformity in the models proposed.On the whole, generalizations in Cognitive Linguistics are conducted in a manner reflecting the basic commitments of the approach, and hence the idealized models discussed strive to capture the embodied nature of cognition reflected in the semantic poles of symbolic units.However, a detailed analysis shows that a number of significant choices underlying the process of abstraction are random. Consequently, the modes of idealization revealed through semantic frames and cognitive domains lead to the emergence of barely compatible semantic categories which are assumed to represent the meaning of the same symbolic unit.It is thus postulated that if Cognitive Linguistics aspires to become a mature scientific theory, whose constructs and hypotheses can be operationalized and falsified, it needs to develop a more unified framework in which the situated and distributed natures of meaning are accounted for in a motivated manner. Między Galileuszeam a Aarwinem albo o spójnym modelu idealizacji w językoznawstwie kognitywnymCelem niniejszego artykułu jest wskazanie konieczności stworzenia spójnego modelu reprezentacji znaczeniowej jednostek symbolicznych w obrębie językoznawstwa kognitywnego. Przyjmując jako punkt wyjścia założenie, że podstawą budowania teorii naukowych jest idealizacja, dokonany zostaje przegląd modeli reprezentacji semantycznej, proponowanych przez czołowych językoznawców kognitywnych.Analiza wyidealizowanych modeli kognitywnych w ujęciu Fillmore’a (1985), Lakoffa (1987) i Langackera (1987) wskazuje na zbieżności na poziomie ogólnym, czyli na zgodność, iż biegun semantyczny jednostki symbolicznej winien odzwierciedlać ucieleśnioną naturę poznania. Na poziomie szczegółowym jednakże można zauważyć szereg rozbieżności między omawianymi modelami, wynikających z nieuzasadnionych wyborów badaczy dotyczących sposobu abstrahowania.W rezultacie wykazano, że znaczenie tej samej jednostki symbolicznej jest w językoznawstwie kognitywnym definiowane odmiennie, w zależności od przyjętej procedury idealizacji. Zaobserwowane niekonsekwencje metodologiczne podają w wątpliwość dojrzałość językoznawstwa kognitywnego jako teorii naukowej.
Year
Issue
16
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_11649_cs_2016_015
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.