PL EN


2019 | 54 |
Article title

Leksyka muzyczna w rosyjsko-polskiej leksykografii. Stan obecny versus potrzeby użytkowników

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Musical Lexis in Russian-Polish Lexicography: Present State and Users’ NeedsIn order to meet the expectations of receivers, who come across vocabulary from various areas in their everyday life, general bilingual dictionaries include lexis from many different fields. This article analyses one such group in Russian-Polish lexicography: musical lexis. The analysis offered here considers translation pairs extracted from two most comprehensive Russian-Polish dictionaries. The study categorises musical lexis into semantic classes and verifies the accuracy, semantic relevance and currency of provided equivalents. The aim was to establish whether general bilingual lexicography meets the needs of users looking for equivalents in this lexical area. Basing on selected material, the article also compares the structure of entries in each dictionary and considers cultural background of musical lexis in the context of Russian culture. To illustrate the issues in focus, the study comments on a number of examples and proposes some solutions to problematic cases.Leksyka muzyczna w rosyjsko-polskiej leksykografii. Stan obecny versus potrzeby użytkownikówDwujęzyczne słowniki ogólne obejmują leksykę z wielu dziedzin, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców, którzy w życiu codziennym stykają się ze zróżnicowanym tematycznie słownictwem. Jedną z takich dziedzin jest muzyka. Związana z nią leksyka zarejestrowana w rosyjsko-polskiej leksykografii jest obiektem naszych badań. Analiza opiera się na parach przekładowych wyekscerpowanych z dwóch najobszerniejszych słowników rosyjsko-polskich. W pracy dokonano podziału leksyki muzycznej na klasy semantyczne. Poddano weryfikacji trafność ekwiwalentów przekładowych, ich zgodność semantyczną oraz stopień aktualności terminów, zawarty w słownikach. Działania te miały na celu sprawdzenie, na ile dwujęzyczna leksykografia ogólna odpowiada potrzebom użytkowników w zakresie dostępności odpowiedników dla tego typu leksyki. Bazując na wybranym materiale, dokonano porównania budowy artykułu hasłowego w obu słownikach. Zwrócono uwagę na podłoże kulturowe leksyki muzycznej w kontekście kultury rosyjskiej. Ilustracją dla omawianych treści są liczne przykłady wraz z komentarzami oraz, niekiedy, propozycje rozwiązań kwestii problemowych.
Keywords
Year
Volume
54
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-29
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_11649_sfps_1598
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.