PL EN


2014 | 49 |
Article title

Kolekcja jako typ zbiorowości i przedmiot opisu bibliograficznego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Collection as a kind of a set and an object of bibliographical descriptionThe paper aims to define the notion of the collection as a notion of a particular set of elements and to formulate the guidelines concerning the bibliographical description of papers dealing with sets of elements (e.g., lexical units, morphological units) of this kind.In the first part, definitions of the collection are analysed, both in general language and in specialised language of logic, development psychology, information theory, cognitive science and theory of art. On the basis of these definitions, two types of collections are distinguished: the “functional” collection and the “attributive” one. The set of definitional features of the “attributive” collection is proposed, contrasting the notion with such notions as exemplar, collage, montage, repertoire, and class of abstraction. These definitional features are the following: (1) the elements of the collection are numerous, (2) they share (at least) one common feature, (3) not all the elements which share the common feature are included in the collection, (4) the composition of the collection is a result of a conscious selection, (5) the ordering of the collection elements gives an accurate picture of a whole set.In the second part, titles of the papers stored in the database iSybislaw are analysed in order to find out which definitional features of the collection they reveal. On this basis, the guidelines concerning the bibliographical description of papers dealing with the collection of language units are proposed in order to meet the needs both of a person who seeks the information about the elements of the collection and of a person who seeks the information about the elements of a superset of the collection. Kolekcja jako typ zbiorowości i przedmiot opisu bibliograficznegoCelem artykułu jest zdefiniowanie pojęcia kolekcji jako pojęcia oznaczającego pewien szczególny typ zbiorowości oraz sformułowanie wskazówek dotyczących opisu bibliograficznego prac poświęconych tego rodzaju zbiorowościom (np. zbiorowościom jednostek leksykalnych, morfologicznych itp.).Pierwsza część artykułu poświęcona jest analizie definicji kolekcji, zarówno w języku ogólnym, jak i w językach specjalistycznych: logiki, psychologii rozwojowej, teorii informacji, kognitywistyki oraz teorii dzieła sztuki. Analiza ta pozwoliła wyodrębnić dwa typy kolekcji: „funkcjonalną” oraz „atrybutywną”. Pozwoliła też wyróżnić cechy definicyjne kolekcji „atrybutywnej”, które odróżniają ją od takich pojęć, jak egzemplarz, collage, montaż, repertuar oraz klasa abstrakcji. Cechy te można ująć w sposób następujący: (1) kolekcja jest wieloelementowa, (2) elementy kolekcji charakteryzują się (przynajmniej) jedną wspólną cechą, (3) kolekcja nie obejmuje wszystkich elementów charakteryzujących się tą wspólną cechą, (4) skład kolekcji jest wynikiem świadomego doboru, (5) uporządkowanie kolekcji ma na celu wiernie odzwierciedlać cały zbiór, którego ta kolekcja jest podzbiorem.Druga część artykułu poświęcona jest analizie rekordów zgromadzonych w bibliograficznej bazie danych iSybislaw. Celem analizy jest stwierdzenie, jakie definicyjne cechy kolekcji znalazły odbicie w rekordach bibliograficznych. Analiza ta pozwoliła sformułować wskazówki dotyczące opisów bibliograficznych prac poświęconych zbiorowościom o charakterze kolekcji, tak aby opisy te służyły zarówno osobie, która poszukuje informacji o elementach kolekcji, jak i osobie, która poszukuje informacji o elementach zbioru, którego kolekcja jest podzbiorem.
Year
Volume
49
Physical description
Dates
published
2014
online
2014-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_11649_sfps_2014_009
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.