PL EN


2015 | 50 |
Article title

Wpływy składniowe gwar kaszubskich na lokalną mówioną polszczyznę

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Syntactic influences of Kashubian dialects on local Polish speechThis article is the result of field research conducted in the Kashubian language area. The analysis of the Polish texts acquired during the research showed that on the syntactic plane there is an interference of the Kashubian dialects in the Polish language. As a result of the Kashubian dialects’ impact on spoken Polish, the following phenomena were revealed in the informants’ statements: changes in verb government, the use of prepositions characteristic of Kashubian, and the influence of Kashubian-specificuse of conjunction indicators. However, it is uncertain whether the use of genetivus partitivus, the frequent repetition of the subject, and the frequent use of the attributive expressed by an indicating pronoun, can be considered as interferences of Kashubian dialects in the Polish language because these features are also characteristic of everyday Polish. Wpływy składniowe gwar kaszubskich na lokalną mówioną polszczyznęNiniejszy artykuł jest wynikiem badań terenowych przeprowadzonych na kaszubskim obszarze językowym. Analiza uzyskanych w wyniku badań tekstów polskojęzycznych wykazała interferencje gwar kaszubskich w polsz­czyźnie na płaszczyźnie składniowej. W wyniku wpływu gwar kaszubskich na mówiony język polski w wypowiedziach informatorów odnotowano zmiany w zakresie rekcji czasownika, wpływy w zakresie właściwego kaszubszczyźnie użycia przyimków oraz wpływy w zakresie użycia wskaźników zespolenia. Niepewne jest natomiast, czy za interferencje gwar kaszubskich w polszczyźnie można uznać użycie dopełniacza cząstkowego, częste powtarzanie podmiotu i częste użycie przydawki wyrażonej zaimkiem wskazującym, właściwości te charakterystyczne są bowiem również dla potocznej polszczyzny.
Year
Volume
50
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-12-31
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_11649_sfps_2015_004
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.