PL EN


2015 | 50 |
Article title

Aktywność słowotwórcza a zjawisko zapożyczeń na przykładzie czasowników dwuaspektowych (w ujęciu polsko-słowackim)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Word formation activity and the phenomenon of loanwords as exemplified by dual aspect verbs (in Polish-Slovakian interlinguality)The conducted analysis of dual aspect verbs (based on selected linguistic material) and contrasting them with the state observed a quarter or half century ago do not show interdependencies between the existence of the group of genetically foreign dual aspect verbs – which are very limited and virtually relic in Polish but definitely more frequent in Slovakian – and a strong trend for word borrowing. On the contrary, the observed linguistic increase in prefixed oppositional units of perfective aspect indicates that more significant impact on their development and functioning is exerted by the established word formation technique as well as the lexical and grammatical structure of the native language. Aktywność słowotwórcza a zjawisko zapożyczeń na przykładzie czasowników dwuaspektowych (w ujęciu polsko-słowackim)Przeprowadzona analiza czasowników dwuaspektowych (w oparciu o wybrany materiał językowy) i ich konfrontacja ze stanem sprzed ćwierć-, a nawet półwiecza nie wykazują wzajemnych zależności pomiędzy funkcjonowaniem w języku – nielicznej, prawie reliktowej w polszczyźnie i zdecydowanie liczniejszej w języku słowackim – grupy genetycznie obcych czasowników dwuaspektowych a silnym nurtem zapożyczeń. Wręcz przeciwnie – obserwowany przyrost językowy prefiksalnych członów opozycyjnych o wartości aspektu dokonanego wskazuje, że większy wpływ na ich rozwój i funkcjonowanie wywierają utarta technika słowotwórcza i struktura leksykalno-gramatyczna języka rodzimego.
Year
Volume
50
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_11649_sfps_2015_010
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.