PL EN


2015 | 50 |
Article title

Z problematyki polskich i słoweńskich analityzmów kauzatywnych z parafrazą przymiotnikową

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Some remarks on Polish and Slovene analytic causatives paraphrased by adjectivesThe article is devoted to the analytic causative predicates. The data is collected from Polish and Slovene. The basic methodological device is a paraphrase which obligatorily includes an adjective. Special attention is paid to operator verbs, which often have their own semantic features. Some of them are verbs of transfer, others – verbs of motion. In most cases, however, they are causatives which denote change of features. Apart from the basic causative category, the material is classified according to its semantic features, including especially inchoativeness, terminativeness and restorativeness. In conclusion it is emphasized that analytic causatives show their semantic parameters more explicitly than is the case with verbal units and that they demonstrate considerable semantic condensity. Z problematyki polskich i słoweńskich analityzmów kauzatywnych z parafrazą przymiotnikowąArtykuł dotyczy analitycznych realizacji predykatu kauzatywnego. Materiał obejmuje przykłady z języków polskiego i słoweńskiego. Podstawowym narzędziem badawczym jest parafraza, która obligatoryjnie zawiera przymiotnik. Szczególną uwagę zwrócono na czasowniki operatorowe, które często mają samodzielne zna­czenie. Niektóre z nich są czasownikami transferu, inne – czasownikami ruchu. Jednakże wiele z nich to także kauzatywa, określające zmianę cechy. Oprócz nadrzędnej kategorii kauzatywnej badane kauzatywa zostały poklasyfikowane ze względu na kategorię inchoatywności, terminatywności, restauratywności. We wnioskach podkreślono, że konstrukcje analityczne bardziej eksplicytnie niż jednostki werbalne ujawniają w swej budowie parametry semantyczne, jak również to, że charakterystyczna jest dla nich duża kondensacja semantyczna.
Year
Volume
50
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_11649_sfps_2015_014
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.