PL EN


2016 | 51 |
Article title

Języki słowiańskie i litewski w korpusach równoległych Clarin-PL

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Slavic languages and the Lithuanian language in the Clarin-PL parallel corporaThe Clarin Eric and Clarin-PL strategic scientific purpose is to support humanistic research in a multicultural and multilingual Europe. Polish researchers put the emphasis on building a bridge between the Polish language and Polish linguistic technologies and other European languages and their linguistic technologies. So far, the Polish scientific community has mainly focused on Polish-English connections. Clarin-PL has been developing the first and only multilingual corpora of the Polish language in conjunction with other Slavic languages and the Lithuanian language: the Polish-Bulgarian-Russian Parallel Corpus and the Polish- Lithuanian Parallel Corpus. The parallel corpora created by the ISS PAS Corpus Linguistics and Semantics Team break through the existing “canons” and allow scientists access to interlinked multilingual language resources – in the first phase limited to the languages of the three Slavic groups and the Lithuanian language. In the article, the authors present very detailed information on their original system of the semantic annotation of scope quantification in multilingual parallel corpora, hitherto unused in the subject literature. Due to the system’s originality, the semantic annotation is carried out manually. Identification of particular values of scope quantification in a sentence and the hereby presented attempts of its recording are supported by long-term research conducted by an international team of linguists and computer scientists / mathematicians developing the issue of quantification of names, time and aspect in natural languages. Języki słowiańskie i litewski w korpusach równoległych Clarin-PLStrategicznym celem naukowym Clarin ERIC i Clarin-PL jest wspieranie badań humanistycznych w wielokulturowej i wielojęzycznej Europie. Dla polskich badaczy ważna jest budowa pomostu między językiem polskim, polskimi technologiami językowymi a innymi językami europejskimi i na ich rzecz opracowanymi technologiami językowymi. Dotychczas w nauce polskiej największy nacisk był kładziony na powiązania polsko-angielskie. Clarin-PL opracowuje zatem pierwsze jak dotąd wielojęzyczne korpusy języka polskiego w zestawieniu z innymi językami słowiańskimi oraz z językiem litewskim: Korpus równoległy polsko-bułgarsko-rosyjski i Korpus równoległy polsko-litewski. Tworzone przez Zespół Lingwistyki Korpusowej i Semantyki (IS PAN) korpusy równoległe przełamują dotychczasowe „kanony” i udostępniają nauce powiązane wielojęzyczne zasoby – w pierwszym etapie ograniczone do języków trzech grup słowiańskich oraz języka litewskiego. W artykule autorzy przedstawiają bardzo szczegółową informację o zastosowanej po raz pierwszy w literaturze przedmiotu anotacji semantycznej dotyczącej kwantyfikacji zakresowej w wielojęzycznych korpusach równoległych. Z powodu swojego rozległego zakresu i nowatorstwa ta anotacja semantyczna jest nanoszona ręcznie. Identyfikacja poszczególnych wartości kwantyfikacji zakresowej w zdaniu oraz przedstawiane tu próby jej zapisu są poparte wieloletnimi badaniami międzynarodowego zespołu lingwistów i matematyków-informatyków opracowujących zagadnienie kwantyfikacji imion, czasu i aspektu w językach naturalnych.
Year
Volume
51
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_11649_sfps_2016_011
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.