PL EN


2017 | 52 |
Article title

Struktura predykatowo-argumentowa jako narzędzie analizy tekstu: pro et contra

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The predicate-argument structure as a tool for text analysis: pro et contraThe aim of the present paper is to take part in the discussion about semantic syntax, also known as predicate-argument syntax on account of its key concepts. The article deals with the problem of the limited effectiveness of the model caused by the lack of an objective method of distinguishing arguments from adjuncts, which is crucial to defining the scope of propositional structure under analysis. The final conclusion is that the theory of predicative-argument structure needs to be reexamined in the light of the results of text corpora analysis that is more reliable than artificially prepared linguistic data. Struktura predykatowo-argumentowa jako narzędzie analizy tekstu: pro et contraCelem prezentowanego artykułu jest wzięcie udziału w dyskusji na temat składni semantycznej, określanej też jako składnia predykatowo-argumentowa ze względu na kluczowe pojęcia, którymi operuje. Rozważania koncentrują się na problemie ograniczonej efektywności modelu, spowodowanej brakiem obiektywnej procedury rozróżniania argumentów od adiunktów, co stanowi podstawę określenia granic poddawanej analizie struktury propozycjonalnej. Wnioski końcowe sprowadzają się do postulatu przetestowania możliwości metodologicznych modelu na szeroko zakrojonej analizie korpusów tekstów.
Year
Volume
52
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_11649_sfps_2017_014
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.