PL EN


2018 | 53 |
Article title

Pamięci Profesor Violetty Koseskiej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
To the memory of Professor Violetta KoseskaThis paper is devoted to an outstanding scholar. Violetta Koseska was a professor of synchronic linguistics and the author and co-author of many major theories in contrastive analysis. One only needs to mention theoretical contrastive analysis with mediating semantic language, which plays a key role in equivalent simultaneous description of multiple languages, or descriptions of semantic categories of: time (using Petri net theory) and definiteness/indefiniteness (using quantifier calculus), among other things – to realize the significance of Professor Koseska’s work. Pamięci Profesor Violetty KoseskiejTekst poświęcony wybitnej uczonej – profesor językoznawstwa synchronicznego Violetcie Koseskiej, autorce i współautorce wielu ważnych teorii z zakresu badań konfrontatywnych. Wystarczy wymienić kluczowe dla jednoczesnego równorzędnego opisu wielu języków teoretyczne badania konfrontatywne z semantycznym językiem-pośrednikiem, a także opisy kategorii semantycznych: czasu (z wykorzystaniem teorii sieci Petriego), określoności/ nieokreśloności (bazujący na rachunku kwantyfikatorów) i in., by zrozumieć i uświadomić sobie doniosłość prac zmarłej Profesor.
Year
Volume
53
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-12-24
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_11649_sfps_2018_001
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.