PL EN


2018 | 53 |
Article title

Изразяване на посесивност (притежателност) в производната субстантивна лексика в българския и чешкия език

Content
Title variants
Languages of publication
BG
Abstracts
EN
Expression of possessiveness in derivative substantive vocabulary of the Bulgarian and Czech languagesThe article is dedicated to researching the manifestations of possessiveness in some nouns of the Bulgarian and Czech languages. We start from the definition of possessiveness as a relation between the objects of extralinguistic reality, whereby one is the possessed object (possessum), the other one is its holder (possessor). In possessive semantics, a central place amidst the nouns is assigned to the nomina posessiva. Nevertheless, possessiveness is also expressed by nouns belonging to other word formation categories, where possessive semantics is not the leading one. Sposoby wyrażania posesywności w derywatach rzeczownikowych języka bułgarskiego i czeskiegoArtykuł rozpatruje sposoby wyrażania posesywności niektórych rzeczowników w języku bułgarskim i czeskim. Podstawą jest definicja posesywności jako stosunku między obiektami z rzeczywistości pozajęzykowej, z którym jeden jest obiektem posiadania (possessum), a drugi posiadaczem (possessor). Centralne miejsce wśród rzeczowników z semantyką posesywną zajmują nomina posessiva. Posesywność wyrażana jest jednak również przez rzeczowniki z innych kategorii słowotwórczych, w których nie dominuje semantyka posesywna.
Year
Volume
53
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-12-24
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_11649_sfps_2018_005
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.