Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 6 |

Article title

Eliminacja lamerstwa. O społecznym użytkowaniu muzyki: Z Adamem Czechem rozmawia Anna Zawadzka [Eliminating cheesiness. The social use of music: Adam Czech interviewed by Anna Zawadzka]

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Eliminating cheesiness. The social use of music: Adam Czech interviewed by Anna ZawadzkaThe interview with Doctor Adam Czech deals with various forms of distinctions made with the use of music, in the circles of both its authors and recipients. The conversation addresses, among other things, the current status of contemporary classical, folk, and popular music in Poland, and the status of different manners of music consumption. Another issue under discussion concerns the prevailing artistic categories of music evaluations, such as being original and abstract, and the ways of validating and delegitimizing different musical genres. Eliminacja lamerstwa. O społecznym użytkowaniu muzyki: Z Adamem Czechem rozmawia Anna ZawadzkaWywiad z dr. Adamem Czechem dotyczy różnych form dystynkcji dokonywanych za pomocą muzyki zarówno w środowisku jej twórców/twórczyń, jak i odbiorców/odbiorczyń. Przedmiotem rozmowy jest m.in. obecny status muzyki poważnej, muzyki ludowej i muzyki popularnej w Polsce, jak również status poszczególnych sposobów muzycznej konsumpcji, czyli słuchania. Rozmowa dotyczy także dominujących w sztuce kategorii oceniania muzyki, takich jak oryginalność i abstrakcyjność, oraz sposobów uprawomocniania i delegitymizacji poszczególnych gatunków muzycznych.

Year

Issue

6

Physical description

Dates

published
2017
online
2017-12-31

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_11649_slh_1382
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.