PL EN


2017 | 6 |
Article title

Socjologiczne życiorysy pewnego dzieła: Trajektorie, produkcje i recepcje Abdelmaleka Sayada (1960–2000)

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The sociological lives of a work: The trajectories, productions and receptions of Abdelmalek Sayad (1960–2000)Taking as his point of departure the sociological-analytical tools applied by the immigration scholar Abdelmayek Sayad, the author of this article investigates the biographical facts that influenced Sayad’s works and practice. The first part is devoted to Sayad’s Algerian biography, that is his life before arriving in France in 1963. The most important point here is the meeting, during the Algerian War (1958), of young Pierre Bourdieu, then an assistant at the University of Algiers and the turn they both made to social science. The second part of the text is devoted to the life of Abdelmalek Sayad on different stages of the creation and reception of his scholarly work. The author aims to study the ways in which the sociologist took into consideration the reception of his work: how reception reflexively influenced Sayad’s sociology. Socjologiczne życiorysy pewnego dzieła: Trajektorie, produkcje i recepcje Abdelmaleka Sayada (1960–2000)Wychodząc od narzędzi socjologiczno-analitycznych wykorzystywanych przez badacza imigracji Abdelmaleka Sayada, autor bada fakty biograficzne, które wpłynęły na socjologiczną twórczość i praktykę Sayada. W pierwszej części tekstu autor przygląda się biografii algierskiej Sayada, czyli jego losom przed przybyciem do Francji w 1963 roku. Najważniejszym punktem będzie tu spotkanie w czasie wojny algierskiej z młodym Pierre’em Bourdieu, wówczas asystentem na uniwersytecie w Algierze (1958), i zwrot ich obu ku naukom społecznym. Druga część tekstu poświęcona jest drodze życiowej Abdelmaleka Sayada na różnych etapach powstawania i odbioru jego twórczości naukowej. Celem autora jest zbadanie, w jaki sposób socjolog uwzględnił recepcję swojego dzieła, a zatem to, jak recepcja ta zwrotnie wpływała na sposób uprawiania przez niego nauki.
Year
Issue
6
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-31
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_11649_slh_1556
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.