PL EN


2017 | 6 |
Article title

"Double absence": Sayad–Bourdieu – case study współpracy naukowej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Double absence: Sayad–Bourdieu – a case study in academic collaborationThe text discusses successive stages in the academic careers of Pierre Bourdieu and Abdelmalek Sayad, approached and analysed in terms of careers coupling, as well as of Abdelmalek Sayad’s category of double absence. Referring to the biographies of both sociologists, the author argues that it was Pierre Bourdieu who was the principal beneficiary of his collaboration with Abdelmalek Sayad; this is also to say – beneficiary of the exclusive mechanism of double absence to which, according to Sayad, immigrants are doomed to be subjected. The text demonstrates that Sayad’s academic career was determined by non-meritocratic factors: ethnicity, past colonial dependencies and national affiliation, and ventures to answer the question about Pierre Bourdieu’s complicity in reinforcing these determinants. Double absence: Sayad–Bourdieu – case study współpracy naukowejTekst poświęcony jest kolejnym etapom karier Pierre’a Bourdieu i Abdelmaleka Sayada, ujętym i analizowanym pod kątem sprzężenia karier, a także przy użyciu wypracowanej przez Abdelmaleka Sayada kategorii podwójnej nieobecności. Przywołując biografię obu socjologów, autorka dowodzi, że Pierre Bourdieu był głównym beneficjentem współpracy z Abdelmalekiem Sayadem, a tym samym wykluczającego mechanizmu podwójnej nieobecności, na którego działanie, jak dowodził Sayad, skazani są imigranci. Tekst unaocznia, że karierę naukową Sayada zdeterminowały czynniki pozamerytoryczne: etniczność, przeszłe zależności kolonialne i przynależność narodowa, a także próbuje odpowiedzieć na pytanie o udział Pierre’a Bourdieu we wzmacnianiu tych determinant.
Year
Issue
6
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_11649_slh_1557
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.