PL EN


2013 | 2 |
Article title

Złudzenie symetrii. Na marginesie polskiego tłumaczenia żydowskiej antyewangelii „Toledot Jeszu”

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
An illusion of symmetry. On the Polish translation of the Jewish anti-gospel “Toledot Yeshu”The article was inspired by the introduction to the Polish translation of Toledot Yeshu (by Jan Iluk). The translator suggests that Toledot Yeshu might have been the cause of the Christian anti-Judaism. This is an unjustified opinion, and this paper provides a review of the current state of research on the Christian-Jewish relations in the ancient times and the causes of the negative opinions on Jews being taught in Christian tradition. The author suggests that Toledot Yeshu should be read as a chronicle of the Jewish perspective of the mutual relations between Jews and Christians. Złudzenie symetrii. Na marginesie polskiego tłumaczenia żydowskiej antyewangelii „Toledot Jeszu”Punktem wyjścia artykułu są uwagi zawarte we wstępie do polskiego tłumaczenia tekstów żydowskiej antyewangelii Toledot Jeszu przez Jana Iluka (Żydowska politeja i Kościół w Imperium Rzymskim u schyłku antyku, t. 2: Żydowska Antyewangelia. Antyczna tradycja i nowożytne trwanie). Tłumacz i zarazem autor opracowania sugeruje, że teksty Toledot Jeszu mogły stać się przyczyną chrześcijańskiego antyjudaizmu. Krytykując to założenie, autorka artykułu referuje aktualny stan badań na temat relacji chrześcijańsko-żydowskich w starożytności oraz przyczyn chrześcijańskiego negatywnego nauczania na temat Żydów. Następnie proponuje lekturę Toledot Jeszu jako zapisu żydowskiej perspektywy wzajemnych stosunków Żydów i chrześcijan.
Keywords
Year
Issue
2
Physical description
Dates
published
2013
online
2014-06-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_11649_slh_2013_008
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.