PL EN


2013 | 2 |
Article title

„Dzisiaj ma głos towarzysz Mauzer”. Rewolucyjna strategia literacka Majakowskiego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
‘You have the floor, Comrade Mauser’. Literature and engagement: Mayakovsky’s revolutionary poetry as a case studyThe Russian futurist poet Vladimir Mayakovsky was criticised not only by conservative or moderate critics and writers, but also by Bolshevik ideologists and activists. While moderate authors criticised Mayakovsky’s engagement in the communist movement and worried about the waste of his genius, the left-wing writers refused him the place among proletarians due to his improper social background. The article shows the similarities between these two strands of criticism and analyses why communist party was so hostile to the avant-garde revolutionary poetry.The aim of this text was to investigate why engaged literature is regarded as insincere, unnatural and inappropriate, and to analyse the relations between the poet’s words and their specific performative power, the revolutionary abuse and the utopian vision of new world. „Dzisiaj ma głos towarzysz Mauzer”. Rewolucyjna strategia literacka MajakowskiegoWłodzimierz Majakowski, rosyjski poeta futurystyczny, krytykowany był nie tylko przez krytyków i pisarzy o poglądach konserwatywnych lub umiarkowanych, lecz również przez ideologów oraz aktywistów bolszewickich. Autorzy o poglądach umiarkowanych wyrażali dezaprobatę wobec zaangażowania Majakowskiego w ruch komunistyczny i obawiali się, że geniusz się marnuje. Z kolei lewicowo nastawieni pisarze odmawiali Majakowskiemu miejsca pośród proletariuszy w związku z jego nieodpowiednim pochodzeniem. Niniejszy artykuł pokazuje podobieństwa łączące oba rodzaje krytyki, zawiera również próbę odpowiedzi na pytanie, dlaczego partia komunistyczna wykazywała tak daleko idącą wrogość w stosunku do awangardowej poezji rewolucyjnej.Celem artykułu było znalezienie odpowiedzi na pytanie, dlaczego literaturę zaangażowaną odbiera się jako nieszczerą, nieprzyzwoitą i nienaturalną, jak też przeanalizowanie relacji pomiędzy słowami poety, ich szczególną mocą performatywną, rewolucyjnym nadużyciem oraz utopijną wizją nowego świata.
Year
Issue
2
Physical description
Dates
published
2013
online
2014-06-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_11649_slh_2013_014
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.