PL EN


2013 | 2 |
Article title

Niebiali, niemężczyźni i inni nieprawdziwi obywatele. O reprodukcji społecznych nierówności w książce Karen Brodkin „How Jews Became White Folks and What That Says about Race in America”

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Non-whites, non-males and other non-genuine citizens. The reproduction of social inequalities as seen in Karen Brodkin’s 'How Jews Became White Folks and What That Says about America'The article offers a review of Karen Brodkin’s How Jews Became White Folks and What That Says about America. Brodkin analyses the social and political transformations in America and puts the analysis in the context of her own autobiography. The first issue that Brodkin investigates are the processes that led to the change in the social status of Jews and other immigrants from Eastern and Southern Europe in the 20th century. Second, Brodkin tries to understand her own origins, as well as different life styles and ways of perceiving the Jewish identity present in her family. Beside the analysis itself, Brodkin also offers many interesting remarks on the construction of racial and ethnic categories, discrimination, and the interactions between the ethnic, class and gender aspects of one’s identity. Niebiali, niemężczyźni i inni nieprawdziwi obywatele. O reprodukcji społecznych nierówności w książce Karen Brodkin „How Jews Became White Folks and What That Says about Race in America”Artykuł ten stanowi recenzję książki amerykańskiej antropolożki Karen Brodkin, zatytułowanej How Jews Became White Folks and What That Says about Race in America (‘Jak Żydzi stali się białymi i co mówi to o zjawisku rasy w Ameryce’), która łączy analizę przemian społeczno-politycznych w Stanach Zjednoczonych z autobiograficznym studium własnych doświadczeń autorki. Tym samym Brodkin podejmuje dwa zasadnicze problemy. Pierwszym z nich jest próba zrozumienia procesów, które doprowadziły do zmiany statusu społecznego Żydów oraz innych imigrantów ze wschodniej i południowej Europy w dwudziestowiecznej Ameryce. Drugą analizowaną kwestią jest próba zrozumienia przez autorkę jej własnego pochodzenia, sytuacji rodzinnej, obowiązujących w jej rodzinie rożnych modeli życia i rożnych sposobów postrzegania tożsamości żydowskiej. Podejmując wymienione zagadnienia, Brodkin oferuje szereg cennych refleksji dotyczących konstrukcji kategorii rasowych i etnicznych, zjawiska dyskryminacji oraz relacji pomiędzy tożsamością etniczną, klasową i genderową.
Keywords
Year
Issue
2
Physical description
Dates
published
2013
online
2014-06-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_11649_slh_2013_022
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.