PL EN


2016 | 5 |
Article title

„Zabić Indianina w dziecku”. O kulturowym ludobójstwie w Kanadzie i sprawiedliwości tranzycyjnej z Kate Korycki rozmawia Anna Zawadzka [“Kill the Indian in the Child.” On cultural genocide and transitional justice in Canada. Kate Korycki in an interview by Anna Zawadzka]

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
“Kill the Indian in the Child.” On cultural genocide and transitional justice in Canada. Kate Korycki in an interview by Anna ZawadzkaThis is an interview with Kate Korycki on the reparations for the native population in Canada for what the Canadian government defined as “cultural genocide.” Kate Korycki was born in Warsaw and has lived in Toronto for 25 years. Until 2006 she worked for the Canadian Government in a ministry delivering federal social programs, like unemployment insurance and pensions. Her last job involved the implementation of the Common Experience Payment. This was the largest government program to offer reparations for the wrongs suffered by the indigenous population in Canada in residential schools, which were run for 150 years by the Catholic and Unitarian Churches. The schools have recently been characterized as sites of cultural genocide.Kate Korycki is completing her doctorate in political science at the University of Toronto. She holds an MA in Political Science from McGill University. Her broad research agenda concerns the politics of identity, belonging, and conflict. In her doctoral work she is concentrating on the politics of identity in time of transition. „Zabić Indianina w dziecku”. O kulturowym ludobójstwie w Kanadzie i sprawiedliwości tranzycyjnej z Kate Korycki rozmawia Anna ZawadzkaAnna Zawadzka przeprowadza wywiad z Kate Korycki na temat odszkodowań przyznanychrdzennym mieszkańcom w Kanadzie za to, co rząd kanadyjski określił mianem „kulturowego ludobójstwa”. Kate Korycki urodziła się w Warszawie i mieszka w Toronto od 25 lat. Do 2006 roku pracowała dla rządu kanadyjskiego, w ministerstwie spraw społecznych, takich jak bezrobocie czy emerytury. Jej ostatnia funkcja polegała na wdrożeniu „Zadośćuczynienia Wspólnego Doświadczania” (Common Experience Payment). Ten program był najszerszym gestem władz federalnych w postaci rządowych reparacji za krzywdy wyrządzone w szkołach rezydencyjnych wobec rdzennych mieszkańców w Kanadzie. Szkoły te były prowadzone przez 150 lat przez Kościół katolicki i unitariański. To właśnie działalność tych szkół została określona mianem kulturowego ludobójstwa.Kate Korycki pisze doktorat z nauk politycznych na Uniwersytecie w Toronto, po magisterium na Uniwersytecie Mcgill. Jej zainteresowania skupiają się na polityce tożsamości, przynależności i konflikcie. 
Year
Issue
5
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-12-28
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_11649_slh_2016_006
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.