PL EN


2017 | 17 |
Article title

Słowianie w Historii powszechnej Teofilakta Simokatty – bizantyńska perspektywa aksjologiczna

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Slavs in Theophylact Simocatta’s „Universal History” – a Byzantine axiological perspectiveThe Universal History of Theophylact Simocatta constitutes a very important source for the history of the Later Roman Empire, especially within the context of appearance of the Avars and the Slavs in the Balkans. This article confirms the high reliability and great value of Theophylact’ s narrative concerning the Slavs in the last two decades of the sixth century. In the second part, some new remarks have been given, which argue for the authenticity of the famous episode about Slavs “living at the end of the Western Ocean” (6.2). Moreover, the author is firmly convinced that the so-called Western Ocean should be identified with the Baltic Sea. Słowianie w Historii powszechnej Teofilakta Simokatty – bizantyńska perspektywa aksjologiczna Historia powszechna Teofilakta Simokatty stanowi bardzo istotne źródło do dziejów późnego Cesarstwa Rzymskiego, m.in. w kontekście pojawienia się Awarów i Słowian na Bałkanach. Przedłożony artykuł potwierdza wysoką wiarygodność i faktograficzne znaczenie narracji Teofilakta odnośnie do Słowiańszczyzny ostatnich dwóch dziesięcioleci VI wieku. Druga część artykułu zawiera nową argumentację na rzecz autentyczności słynnego epizodu o Słowianach „mieszkających przy krańcu zachodniego Oceanu”. Autorka jest przekonana, że tzw. „zachodni Ocean” należy utożsamić z Morzem Bałtyckim.
Year
Volume
17
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-10-12
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_11649_sm_1335
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.