PL EN


2018 | 18 |
Article title

Inojezična kazališna radionica: prednosti trivijalnoga žanra u dramsko-kazališnom pristupu

Content
Title variants
Languages of publication
HR
Abstracts
EN
Theatre workshop as a foreign language teaching tool: advantages of “trivial literature” in the dramatic-theatrical approach The aim of this paper is to demonstrate the advantages of dramatic-theatrical approach to foreign language teaching as exemplified by the use of popular culture, namely an adapted television format (soap opera). In order to achieve this aim, the paper presents the characteristics of the genre that render it useful in foreign language education. The genre’s usability in practical work is exemplified by two successfully implemented theatre workshops. The first one was organized in the Croaticum Centre for Croatian as a Second Language at the Faculty of Humanities and Social Studies, University of Zagreb, in 2006, for students of Croatian as a foreign language. The second workshop was held in 2010 at the Institute of Western and Southern Slavic Studies at the University of Warsaw for students of Bulgarian as a foreign language. Both workshops achieved excellent results in raising language competencies of foreign language speakers. Considering the continued presence of the mentioned genre in popular culture, its use in teaching does not lose its relevance. Warsztat teatralny w nauczaniu języka obcego: zalety literatury popularnej w podejściu dramatyczno-teatralnym Celem artykułu jest wykazanie zalet dramatyczno-teatralnego podejścia do nauki języków obcych na przykładzie kultury popularnej, czyli adaptowanej formy telewizyjnej – telenoweli. Aby osiągnąć ten cel, przedstawiono cechy gatunku przydatne w nauce języków obcych. Przykładami użyteczności podejścia w praktycznej pracy są dwa pomyślnie zrealizowane warsztaty teatralne. Pierwszy z nich został zorganizowany w Centrum języka chorwackiego jako obcego „Croaticum” na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w Zagrzebiu w 2006 roku dla studentów języka chorwackiego jako obcego, a drugi w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego dla studentów języka bułgarskiego jako obcego w 2010 roku. Oba warsztaty osiągnęły doskonałe wyniki w podnoszeniu kompetencji językowych osób posługujących się językami obcymi. Biorąc pod uwagę stałą obecność wspomnianego gatunku w kulturze popularnej, jego użycie w nauczaniu nie traci znaczenia.
Year
Volume
18
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-12-24
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_11649_sm_1663
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.