PL EN


2012 | 12 |
Article title

Јазичната политика во Република Македонија – меѓу законската регулатива и практиката

Content
Title variants
Languages of publication
MK
Abstracts
EN
Language policy in the Republic of Macedonia – between legislation and practice The question about the status of the Macedonian language manifests itself for the first time in the 19th century, but its resolution starts with the codification of the Macedonian lan­guage after World War II. The Macedonian language is then declared as an official language in the Macedonian republic and equal amongst the other languages in SFR Yugoslavia. However, the official language in SFR Yugoslavia (the language of international communication, mili­tary dealings, one of the core subjects in all elementary schools etc.) was the Serbo‑Croatian language. With the formation of an independent Republic of Macedonia, the Macedonian language became the only official language until the peace deal Ohrid Framework Agreement was signed, when the language of the largest ethnic minority – the Albanian language – gains the status of an official language. The issue of interest of this article is whether the Macedonian language has changed its status and to what extent, what are the terms of legislation for it and the real situation in which it is found in the Republic of Macedonia. Polityka językowa w Republice Macedonii – między ustawodawstwem a praktyką Artykuł poświęcony jest zagadnieniom związanym ze zmianą statusu języka macedoń­skiego, jego stanem prawnym i faktyczną sytuacją językową w Republice Macedonii.Kwestia statusu języka macedońskiego pojawiła się po raz pierwszy w XIX wieku, lecz jej właściwe rozwiązanie nastąpiło wraz z kodyfikacją języka literackiego po II wojnie świa­towej. Wówczas język macedoński został uznany za oficjalny w Socjalistycznej Republice Macedonii i równouprawniony z pozostałymi językami w SFR Jugosławii, przy czym języ­kiem oficjalnym federacyjnego państwa był serbskochorwacki/chorwackoserbski (jako język komunikacji międzynarodowej, język armii i przedmiot obowiązkowego nauczania w szkole podstawowej itd.).Z chwilą ukonstytuowania się Republiki Macedonii jako niezależnego państwa język ma­cedoński został jedynym językiem oficjalnym, sytuacja taka trwała aż do podpisania umowy w Ochrydzie (Ohridskiot ramoven dogovor), kiedy to także albański – jako język największej mniejszości etnicznej w kraju – zyskał status języka oficjalnego.
Year
Volume
12
Physical description
Dates
published
2012
online
2015-08-31
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_11649_sm_2012_013
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.