PL EN


2014 | 14 |
Article title

Experiencing historical time: Apocalypse and authoritarianism in inter-war Bulgarian existential philosophy

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Experiencing historical time: Apocalypse and authoritarianism in inter-war Bulgarian existential philosophyThis article deals with the sense of the pace of time as reflected in the works of Bulgarian philosophers from the “philosophy of life” school, and of other thinkers active in the humanities. It is shown that the feeling of “condensed” time among the authors of the inter-war period is inevitably associated with Biblical imagery – the “reduction” of time foresees the end of time. Several authors left a lasting mark on Bulgarian intellectual history due to their sensitivity to the sharp turns of the age, and their awareness of the intense “flow” of time.The most prominent among tchem were Spiridon Kazandjiev and Yanko Yanev, authors with right-wing political leanings. This article reveals how the end of time provoked in them not only distress and anxiety but also exhilaration at what lay ahead, as if it were the realisation of a longcherished dream. Doświadczanie czasu historycznego. Apokalipsa i autorytaryzm w bułgarskiej filozofii egzystencjalnej okresu międzywojennegoNiniejszy artykuł poświęcony jest doświadczeniu tempa czasu, odzwierciedlonemu w twórczości bułgarskich filozofów sytuujących się w nurcie „filozofii życia” w najszerszym ze znaczeń, jak również innych myślicieli. Zostaje w nim pokazane, jak poczucie czasu „skon­densowanego” u autorów okresu międzywojennego nieodzownie kojarzone jest z obrazami biblijnymi – czas „zredukowany” zapowiada zbliżający się koniec.Myśliciele, którzy pozostawiają trwałe ślady w bułgarskiej historii intelektualistów właśnie w powodu swej wrażliwości na gwałtowne zwroty w czasie, na intensywność jego upływu, to m.in. Spirydon Kazandżijew [Спиридон Казанджиев], Janko Janew [Янко Янев], Najden Szejtanow [Найден Шейтанов] – autorzy o orientacji prawicowej. Artykuł ukazuje, jak „koniec czasów” budzi u nich nie tylko udrękę i niepokój, ale i podekscytowanie z powodu tego, co nadchodzi – pojmowanego jako urzeczywistnienie długo pielęgnowanego marzenia.
Year
Volume
14
Physical description
Dates
published
2014
online
2014-11-27
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_11649_sm_2014_012
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.