PL EN


2015 | 15 |
Article title

The German heritage in Balkan languages

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The German heritage in Balkan languagesAll Balkan languages show some German elements in their vocabulary, beginning with Old Bulgarian Bible texts up to modern Balkan languages, including Bulgarian, Macedonian, Serbian, Albanian, Romanian and Modern Greek. Etymologies of Balkan words and German words must be distinguished. Loanwords in Balkan languages are confined to words which are traceable back to Germanic languages, e. g. Gothic, Old and Middle High German and contemporary German. Not only the word store but also onomastics were occasionally influenced by German languages, but it is not possible to speak of a German substrat or adstrat in the way we can speak of a Thracian or Illyrian substrat, or Greek or Romance adstrat. Dziedzictwo germańskie w językach bałkańskichW słownictwie każdego z języków bałkańskich występują pewne germańskie elementy, poczynając od starobułgarskich tekstów biblijnych, a kończąc na współczesnych językach bałkańskich, jakimi są: bułgarski, macedoński, serbski, albański, rumuński i nowogrecki. W badaniach nad etymologią należy wyraźnie rozgraniczać dwa nurty rozwojowe: germański i bałkański. Katalog zapożyczeń ograniczamy do wyrazów obecnych w językach bałkańskich, których etymologię możemy prześledzić wstecz do gockiego, staro- i środkowo-wysoko-niemieckiego oraz współczesnego niemieckiego. Nie tylko słownictwo, lecz także onomastyka wykazują okazjonalnie wpływy niemieckie, jednak w żadnym razie nie ma podstaw, by mówić o germańskim substracie czy adstracie w takim sensie, w jakim mówimy o substracie trackim czy iliryjskim, bądź adstracie romańskim lub greckim.
Year
Volume
15
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-09-25
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_11649_sm_2015_002
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.