PL EN


2017 | 49 |
Article title

Non-citizens in Latvia: Is it a Real Problem?

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Non-citizens in Latvia: Is it a Real Problem?Following the restoration of independence in 1991, Latvia has introduced restrictive citizenship strategy involving citizenship only to those who had it before the Soviet occupation, and to their descendants. As a result, about one-third of the population in Latvia – the former citizens of the Soviet Union who had immigrated to Latvia during the Soviet period-received the status of ‘non-citizen’. In the 1990s, political discourse on the citizenship policy dominated in Latvia. Exclusive Citizenship Act was criticized by international institutions, including the UN, EU, OSCE and CoE. As a result of international pressure Latvia has introduced appropriate amendments to facilitate access to citizenship for non-citizens. Non-citizens and stateless in Latvia represent 11.8% and 0.01% of the population, respectively, which is more than 252 thousand residents of Latvia. It means that non-citizenship phenomenon has not been resolved completely. A few Latvian regulations restrict non-citizens and stateless to participate in elections, occupy public positions and offices, and travel. This article addresses the problem of non-citizenship as a second matter of concerns in Latvian domestic policy. While limitations for non-citizens implicate their political, economic and social status, Latvian authority is far from granting citizenship to non-citizens in ‘zero option’ procedure.  Nieobywatele na Łotwie: czy problem jest aktualny?Po odzyskaniu niepodległości Łotwa w 1991 roku wprowadziła restrykcyjną strategię obywatelstwa, polegającą na przywróceniu obywatelstwa jedynie tym osobom, które posiadały je przed okupacją sowiecką, oraz ich potomkom. W wyniku tego około jednej trzeciej populacji na Łotwie – byłych obywateli Związku Radzieckiego przybyłych na Łotwę w okresie sowieckim – otrzymało status „nieobywatela”. W latach dziewięćdziesiątych kwestia obywatelstwa zdominowała dyskurs polityczny na Łotwie, a wyłączająca ustawa o obywatelstwie była krytykowana przez różne instytucje międzynarodowe, w tym ONZ, UE, OBWE i Radę Europy. Międzynarodowa presja spowodowała, że Łotwa wprowadziła stosowne poprawki, ułatwiając dostęp do obywatelstwa dla nieobywateli. Obecnie nieobywatele stanowią 11,8%, a bezpaństwowcy – niecałe 0,01% populacji, co wynosi łącznie ponad 252 tys. mieszkańców Łotwy. Oznacza to, że problem braku obywatelstwa nie został rozwiązany całkowicie. Niektóre regulacje ograniczające prawa nieobywateli i bezpaństwowców odnoszą się do prawa wyborczego, możliwości zajmowania pewnych stanowisk i urzędów oraz podróży. Artykuł poświęcony jest zjawisku braku obywatelstwa na Łotwie, które obecnie nie jest przedmiotem większego zainteresowania władz Łotwy. Regulacje ograniczające prawa nieobywateli wpływają na ich status polityczny, ekonomiczny i społeczny, jednak podjęcie decyzji o automatycznym obywatelstwie dla nieobywateli przez władze Łotwy jest mało prawdopodobne.
Year
Issue
49
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-20
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_11649_sn_1438
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.