PL EN


2018 | 50 |
Article title

Niemcy – migracja jako impuls do krytyki kultury?

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Germany – migration as a culture critic?The common roots of the crisis and criticism indicate that the contemporary „migrant crisis” in Europe can also give a fundamental impulse to the criticism of culture-one so far-reaching that it can lay the foundations for a new cultural identity. The subject of this analysis is Germany as a cultural space in Europe and a unique community. Due to its history and both post- and always pre-national character, it is faced with a great opportunity to create a model of social integration yet unseen on the Old Continent. There is one condition: Germany will need to create a relevant cultural myth. This article presents three possible argumentative paths which show that such a scenario is not unlikely. Niemcy – migracja jako impuls do krytyki kultury?Wspólne korzenie kryzysu i krytyki wskazują, że współczesny „kryzys migracyjny” w Europie może stać się także zasadniczym impulsem do krytyki kultury. Krytyki na tyle daleko idącej, że może ona zrodzić fundamenty nowej kulturowej tożsamości. Przedmiotem analiz są tutaj Niemcy, jako kulturowa przestrzeń w Europie, jako szczególna „wspólnota”, która ze względu na swoją historię i post- a zarazem zawsze już przednarodowy charakter, staje przed ogromną szansą stworzenia niewidzianego na Starym Kontynencie modelu integracji społecznej. Pod warunkiem, że uda się im stworzyć odpowiedni mit kulturowy. W artykule przedstawione zostały trzy możliwe ścieżki argumentacyjne, które wskazują, że taki scenariusz nie jest nieprawdopodobny.
Year
Issue
50
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_11649_sn_1471
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.