PL EN


2015 | 47 |
Article title

Štefan Polakovič - słowacki ideolog i teoretyk narodu

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Štefan Polakovič - slovak ideologue and theoretician of the nationŠtefan Polakowice is a leading representative of the philosophy of the people inSlovakia. The opinions of Š. Polakovič about the nation changed. In the early period of creativeness he characterized the nation in terms of the organism. In his late works he was examining the substance of the nation in terms of atomism and moderate individualism. The fundamental metaphysical thesis about the existence of the nation is the one that the nation, just like a man, is a creation of God. Hence, the nation has the tasks to be accomplished designated by God. It is the duty of creative members of the nation to recognize the will of God in relation to the nation. Š. Polakovič in connection with the diversity concept of the nation recognized the need for existence of philosophical science of the nation - nationology. Nationology is to examine fundamental issues metaphysical, epistemological and axiological of the nation as being incomparable with any other object. Štefan Polakovič - słowacki ideolog i teoretyk naroduŠtefan Polakovič jest czołowym przedstawicielem filozofii narodu na Słowacji. Poglądy Š. Polakovicia na naród zmieniały się. We wczesnym okresie twórczości naród charakteryzował on w kategoriach organizmu. W późnej twórczości analizował istotę narodu w kategoriach atomizmu i umiarkowanego indywidualizmu. Zasadniczą tezą metafizyczną dotyczącą istnienia narodu jest twierdzenie, że naród, tak jak człowiek, jest tworem Boga. Stąd też naród ma zadania do zrealizowania, wyznaczone mu przez Boga. Obowiązkiem twórczych członków narodu jest rozpoznanie woli Boga w stosunku do narodu. Š. Polakovič w związku z różnorodnością koncepcji narodu uznał, że konieczna jest filozoficzna nauka o narodzie – nacjologia. Nacjologia ma badać fundamentalne zagadnienia metafizyczne, epistemologiczne i aksjologiczne narodu, jako bytu nieporównywalnego z żadnym innym obiektem.
Year
Issue
47
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-01-29
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_11649_sn_2015_059
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.