PL EN


2016 | 48 |
Article title

No Austrians in South Tyrol? Why the German-speaking community in Italy’s South Tyrol (Alto Adige) province is not usually called an Austrian minority

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
No Austrians in South Tyrol? Why the German-speaking community in Italy’s South Tyrol (Alto Adige) province is not usually called an Austrian minorityThe article discusses the question why the German-speakers in Northern Italy’s South Tyrol province are only very rarely referred to as an Austrian minority, in spite of the fact that they were split off from Austria, and not Germany, in the aftermath of World War I. An analysis of the naming of German-speaking South Tyroleans in German, Austrian, Italian and English-speaking news media, which demonstrates a preference for terms such as “German-speaking minority” or “German minority” over “Austrian minority and equivalents, is followed by a discussion of three hypotheses to account for the situation. The author shows how the question of how to name the German-speaking South Tyroleans is closely intertwined with the issue of Austrian national identity and its re-orientation away from Germany in the aftermath of the Second World War. The author comes to the conclusion that the minority is not usually referred to as Austrian both due to the fact that it is difficult to include them in the young (civic) Austrian nation in a logically consistent manner, and due to the German-speaking South Tyroleans’ own inconsistent self-identification as Austrians. Nie ma Austriaków w Tyrolu Południowym? Dlaczego niemieckojęzyczna wspólnota we włoskiej prowincji Tyrol Południowy (Alto Adige) zwykle nie jest nazywana mniejszością austriackąArtykuł podejmuje kwestię, dlaczego niemieckojęzyczna ludność północnowłoskiej prowincji Tyrol Południowy rzadko bywa nazywana mniejszością austriacką, pomimo tego że w efekcie I wojny światowej odłączona została ona od Austrii, a nie od Niemiec. Analiza nazewnictwa odnoszonego do niemieckojęzycznej ludności Tyrolu Południowego, które występuje w informacyjnych środkach przekazu: niemiecko-, austriacko-, włosko- i anglojęzycznych pozwala stwierdzić, że preferowane są określenia takie jak „mniejszość niemieckojęzyczna” lub „mniejszość niemiecka”, zamiast „mniejszość austriacka” i terminy ekwiwalentne. Następnie omówione został trzy hipotezy mogące wyjaśnić tę sytuację. Autor ukazuje, jak ściśle współzależą od siebie kwestia nazewnictwa niemieckojęzycznej ludności Tyrolu Południowego i kwestia austriackiej tożsamości narodowej oraz jej odchodzenia od Niemiec w następstwie II wojny światowej. Autor dochodzi do wniosku, że omawiana tu mniejszość zwykle nie jest uznawana za austriacką zarówno z tego powodu, iż trudno jest umiejscowić ją w młodym (obywatelskim) narodzie austriackim w sposób logicznie konsekwentny, jak i z racji własnej niekonsekwentnej samoidentyfikacji niemieckojęzycznych Tyrolczyków Południowych jako Austriacy.
Year
Issue
48
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-08-02
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_11649_sn_2016_004
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.