PL EN


2017 | 49 | 2 |
Article title

Józef Beck w bitwie pod Kostiuchnówką (przyczynek do biografii)

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Józef Beck wstąpił do Legionów jako ochotnik. Posiadając wykształcenie techniczne, trafił do artylerii. Jako podporucznik wziął udział w bitwie pod Kostiuchnówką (4–6 VII 1916). W chwili ataku Rosjan znajdował się na wysuniętym punkcie obserwacyjnym, skąd skutecznie kierował ogniem artyleryjskim. Na stanowisku tym wytrwał do momentu zbliżania się nieprzyjaciół i wycofał się w ostatniej chwili. Beck był nie tylko dyplomatą i politykiem, ale również oficerem, dla którego doświadczenia frontowe miały wpływ na koncepcje polityczne. Józef Beck joined the Polish Legions as a volunteer. With his technical education, he was assigned to the artillery. As second lieutenant he fought in the Battle of Kostiuchnówka (nowadays the village of Kostyukhnivka in Ukraine) on 4–6 July 1916. At the time of the Russian attack he was in an advanced observation point, from where he successfully commanded artillery fire. He held out until the enemy approached and withdrew in the very last moment. Beck was not only a diplomat and politician, he was also a military officer and his war experiences influenced his political concepts.
Year
Volume
49
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-07-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_12775_DN_2017_2_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.