PL EN


2019 | 51 | 3 |
Article title

Akcja dyplomatyczna rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w celu ratowania przed zagładą więźniów KL Auschwitz w fazie likwidacji obozu w świetle akt brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the efforts of the Polish underground and diplomatic activities of the Polish government in London aimed at forcing the governments of the US and Great Britain with the support of other governments of the anti-Hitler coalition to issue a warning to the Germans against the effects of the murder of KL Auschwitz prisoners in the face of the approaching eastern front. As a result of the warning issued on 10 October 1944, Germany abandoned the murder of 7,000 prisoners who were unable to walk (mainly Jews, but also Poles and prisoners of other nationalities).
PL
Artykuł prezentuje wysiłki polskiego podziemia i działania dyplomatyczne rządu polskiego w Londynie, mające na celu wydanie przez rządy USA, Wielkiej Brytanii, przy poparciu innych rządów koalicji antyhitlerowskiej, ostrzeżenia Niemców przed skutkami wymordowania więźniów KL Auschwitz w obliczu zbliżania się frontu wschodniego. W wyniku ogłoszenia tego ostrzeżenia 10 X 1944 r. Niemcy zrezygnowali z wymordowania 7000 niezdolnych do pieszej ewakuacji więźniów (głównie Żydów, lecz także Polaków i osób innych narodowości).
Year
Volume
51
Issue
3
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-19
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_12775_DN_2019_3_10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.