PL EN


2018 | 125 | 3 |
Article title

Niemcy o Polsce i Polakach? O różnych poziomach transferu treści kulturowych w średniowieczu

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł omawia pracę Andrzeja Pleszczyńskiego dotyczącą przedstawienia obrazu Polski i jej mieszkańców nie tylko w historiografii, ale w ogóle w komunikatach pisanych i ikonograficznych powstałych w Niemczech od drugiej połowy X w. do 1370 r. Autor artykułu zwraca uwagę na dyskusyjny charakter przyjętego przez Pleszczyńskiego założenia o istnieniu w badanym okresie dwóch spójnych narodów – niemieckiego i polskiego. Podkreśla, że część tekstów mogła powstać jako wyraz tożsamości regionalnej. The article discusses the book by Andrzej Pleszczyński on the image of Poland and its people presented not only in historiography, but also in all written and iconographic materials produced in Germany between the second half of the tenth century and 1370. The article’s author pays attention to the discursive character of Pleszczyński’s assumption about the existence of two organized and cohesive nations in the analysed period – the German and the Polish one. He emphasizes that some of the texts could have been written as expression of the regional identity.
Year
Volume
125
Issue
3
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-01-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_12775_KH_2018_125_3_07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.