PL EN


2020 | 127 | 1 |
Article title

Edmund Burke o Rzeczypospolitej. W poszukiwaniu wolności i porządku

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia poglądy wybitnego brytyjskiego polityka i myśliciela, Edmunda Burke’a (1730–1797), na sytuację Rzeczypospolitej. Burke poświęcił jej sprawom niewiele uwagi, jednak w oparciu o jej przykład sformułował kilka tez na temat wewnętrznych i zewnętrznych przyczyn upadku państw. Poglądy te rozwinął w ostatnich latach swej działalności, koncentrując uwagę na rewolucji francuskiej.
EN
The article presents the opinions and views of the outstanding British politician and thinker, Edmund Burke (1730– 1797), on the situation of the Commonwealth. Burke devoted little attention to Polish affairs, but using its example, he formulated some theses on the internal and external reasons for the collapse of states. These views he developed in the last years of his activity, focusing on the French revolution.
Year
Volume
127
Issue
1
Physical description
Dates
published
2020
online
2020-04-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_12775_KH_2020_127_1_03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.