PL EN


2018 | 4-5 |
Article title

Juliana Przybosia zwycięstwo i przegrana teorii ekwiwalentyzowania: profesor gimnazjum i uczennica – „siwa świszczypała” i córeczka

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Czesław Miłosz's diagnosis of Julian Przyboś's emotions, verbalized with the words “No madness has devoured his heart”, can be questioned: it can be negated with two biographical facts: Marzena Skotnicówna and Uta Przyboś (and two daughters from the first marriage). While the poem Z Tatr [From the Tatra Mountains] was a victory of the theory of equivalence, Poems for Uta and Poems and Pictures became its defeat. Only the love of a child caused that, in Przyboś's youth, the programmatic "shame of feelings" in old age was rejected by Słowiarz, who, in the poem The Child and the Peacock, called himself “a grey madcap”.
PL
Czesława Miłosza diagnozę emocji Juliana Przybosia, zwerbalizowaną słowami „Żadne szaleństwo serca mu nie zżarło”, można zakwestionować: przekreślają ją dwa fakty biograficzne: Marzena Skotnicówna oraz Uta Przyboś (oraz dwie córki z pierwszego małżeństwa). O ile wiersz Z Tatr był zwycięstwem teorii ekwiwalentyzowania, to Wiersze dla Uty oraz Wiersze i obrazki stały się jej przegraną. Tylko miłość dziecka sprawiła, że w latach młodości Przybosia programowy „wstyd uczuć” na starość został odrzucony przez Słowiarza, który zanim o sobie powiedział „Krzywousty”, w wierszu Dziecko i paw nazwał siebie „siwą świszczypałą”.
Year
Issue
4-5
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-12-19
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_12775_LL_4-5_2018_002
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.