PL EN


2017 | 6 |
Article title

Internet w badaniach folklorystycznych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Rewievs:Violetta Krawczyk-Wasilewska, E-folklor w dobie kultury digitalnej. Szkice i studia z przedmową Andy'ego Rossa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016
PL
Recenzja dotycząca monografii naukowej pt. E-folklor w dobie kultury digitalnej. Szkice i studia z przedmową Andy'ego Rossa autorstwa prof. dr hab. Violetty Krawczyk-Wasilewskiej. Autor niniejszej recenzji zwraca uwagę na najważniejsze poruszone w książce kwestie dotyczące internetowego kontekstu badań folklorystycznych. We wstępie zostaje podkreślone niezwykle ważne dla badaczki podejście interdyscyplinarne oraz współczesny, globalny kontekst nowych mediów. W skróconej formie zostaje przedstawiona tematyka zebranych w monografii artykułów, począwszy od internetowych badań Krawczyk-Wasilewskiej dotyczących obrazu Przysłowia niderlandzkie XVI-wiecznego malarza Pietera Bruegla Starszego, aż po zagadnienia związane z kulturą kulinarną w wymiarze internetowym. Niezwykle zróżnicowana tematyka poruszanych w książce zagadnień, odzwierciedla współczesne zainteresowanie internetem, zarówno jako źródłem wtórnym, w którym można zaobserwować treści związane dotychczas z folklorem „analogowym” (ustnym, tradycyjnym, przedinternetowym), oraz jako miejscem, w którym powstają zupełnie nowe, niezbadane jeszcze zjawiska folklorystyczne. W zakończeniu recenzent weryfikuje postawioną w przedmowie tezę autorstwa Andy’ego Rossa o wartościowych aspektach tejże monografii.
Year
Issue
6
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-05-20
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_12775_LL_6_2017_006
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.