PL EN


2008 | 62 | 6 |
Article title

Symbolika czasu i przestrzeni oraz ludowa demonologia w Podaniach i baśniach ludu Romana Zmorskiego

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Celem artykułu było wykazanie, w jaki sposób Roman Zmorski – reprezentant typowego w pierwszej połowie XIX wieku na ziemiach polskich modelu zainteresowania kulturą ludową, związanego z wędrówkami po wsiach i spisywaniem opowieści ludu – odwzorował w Podaniach i baśniach ludu elementy ludowej wyobraźni. Przyjmując założenie, że folkloryści i pisarze tego okresu mieli ograniczoną wiedzę na temat ludowego myślenia magicznego, starano się odnaleźć te znaczenia, które Zmorski – świadomie bądź nie – utrwalił w swoich utworach. Analizie poddano wybrane teksty ze zbioru, skupiając się wpierw na zawartej w nich symbolice czasu i przestrzeni, następnie na znaczeniu pojawiających się w opowieściach demonów oraz postaci diabłów i czarownic.
EN
The aim of the article is to show how Roman Zmorski, who represents a model of interest in folk culture, based on visiting villages and writing down folk tales typical of the first half of the nineteenth century in Poland, portrayed elements of folk imagination in his Podania i baśni ludu [Folk Legends and Fairy Tales]. Assuming that folklorists and writers of this period had limited knowledge of folk magical thinking, the article tries to find meanings that Zmorski – knowingly or not – recounted in his works. The analysis focuses on selected stories from Podania i baśni ludu; firstly, the article describes the imagery of time and space that appears in Zmorski’s stories; secondly, it discusses the meaning of demons, devils and witches.
Year
Volume
62
Issue
6
Physical description
Dates
published
2018
online
2008-12-21
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_12775_LL_6_2018_003
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.