PL EN


2016 | 55 |
Article title

Polskie pieśni pielgrzymkowe i kalwaryjskie

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W artykule tym podjęto próbę opisu pieśni pielgrzymkowych, jako specyficznego gatunku tekstów wykonywanych przez pielgrzymów w trakcie  wędrówki i podczas pobytu w sanktuariach. W pierwszej części omówiono dotychczasowe sposoby definiowania pieśni pielgrzymkowych oraz przedstawiono  propozycję nowej definicji odwołującej się do elementów tekstowych, w których  uwidacznia się specyficzny kontekst wykonawczy omawianych utworów. W drugiej  części artykułu zaprezentowano szczegółową analizę tekstowych wykładników  sytuacji wykonawczej, wskazujących na róże etapy pielgrzymki i różne działania  pielgrzymów. Ostatnia część poświęcona jest analizie funkcji pieśni pielgrzymkowych w kontekście teorii procesów społecznych Victora Turnera. Analizy prowadzą  do wniosku, że w szerszej perspektywie główna funkcja pieśni pielgrzymkowych  polegała na kreowaniu określonych zachowań i sposobów myślenia pielgrzymów  oraz na ochronie i stabilizowaniu podstawowych struktur społecznych, które na  czas pielgrzymki ulegały zawieszeniu bądź rozluźnieniu.
EN
The paper describes songs performed by pilgrims on their way to sanctuaries and during their stay there, presenting them as a specific genre of texts. In the first part of the paper, the author discusses the way pilgrimage songs were understood in earlier works. Furthermore, he proposes their new definition, referring to these elements of the texts which demonstrate the specific context in which the songs were performed. In the second part of the paper, the author analyses in detail textual signs which indicate various activities undertaken by pilgrims and refer to the stages of their journey. Finally, he focuses on the functions of pilgrimage songs and analyses them in the context of Victor Turner’s theory of ritual process. The conclusion of the analysis is that in a broad perspective, the main function of these songs was to create certain behaviours and ways of thinking, as well as to protect and stabilise the fundamental social structures which were temporarily loosened or suspended during pilgrimage.
Year
Volume
55
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-12-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_12775_LSE_2016_55_03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.