PL EN


2017 | 14 |
Article title

Kontrastywne badanie właściwości semantyczno-składniowych czasowników w perspektywie leksykograficznej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The authors present several assumptions and problems arising from the implementation of the research project, the subject of which is the comparative analysis of grammatical explicative patterns of propositional structures encoded in the meaning of verbs which belong to the two classes: verba cogitandi and verba sentiendi in the contemporary Slavonic languages: Bulgarian, Polish and Russian. Based on the theory of syntax by Stanislaw Karolak (1984; 2002), the authors have created integrated syntactic dictionaries of verbs of these classes in the three languages as a foundation of their contrastive research. The article presents the main problems dealt with the research project which pertain to the phenomenon of polysemy from the syntactic perspective, the segmentation of dictionary entries, the syntactic interpretation of internal temporality, the realization of diathesis, as well as the admissibility of various degrees of the compression of propositional argument.
PL
Autorzy przedstawiają założenia i problemy wynikające z realizacji projektu badawczego, którego przedmiotem jest porównawcza analiza gramatycznych schematów eksplikacji struktur propozycjonalnych, zakodowanych w znaczeniu czasowników mentalnych i sentymentalnych współczesnego języka bułgarskiego, polskiego i rosyjskiego. Opierając się na teorii składniowej autorstwa Stanisława Karolaka (1984; 2002), autorzy wytworzyli zintegrowane słowniki syntaktyczne czasowników danych klas w trzech językach, co stanowi bazę ich badania kontrastywnego. W artykule wskazano najważniejsze problemy rozwiązywane w projekcie badawczym – dotyczą one opisu zjawiska polisemii w perspektywie składniowej, segmentacji hasła słownikowego, składniowej interpretacji temporalności wewnętrznej, realizacji diatezy, a także dopuszczalności różnych stopni wyzerowania pozycji argumentu propozycjonalnego.
Year
Volume
14
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-04-13
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_12775_LinCop_2017_007
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.