Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 18 |

Article title

Włodzimierz Sokorski jako prezes Radiokomitetu w latach 1956–1972. Pozycja polityczna w elicie władzy

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Włodzimierz Sokorski uchodzi za jedną z barwniejszych postaci kojarzonych z elitą władzy PRL, choć brakuje – jak do tej pory – naukowych prób weryfikacji, jaką naprawdę pozycję zajmował w gronie wpływowych politycznie osób i jakie relacje go z nimi łączyły. Te ostatnie mogły mieć znaczący wpływ na stopień ingerencji aparatu partyjnego w pracę na zajmowanych przez niego stanowiskach. Artykuł stawia sobie za cel wypełnienie tych luk w odniesieniu do okresu, kiedy Włodzimierz Sokorski pełnił funkcję prezesa Radiokomitetu (1956–1972). Na podstawie analizy źródeł archiwalnych i już opublikowanych autor zarysował okoliczności związane z powołaniem Sokorskiego na stanowisko, znaczenie relacji, jakie łączyły go z Władysławem Gomułką i Zenonem Kliszką, dla dalszego biegu kariery politycznej oraz powody, dla których został odwołany z Komitetu już za rządów ekipy Edwarda Gierka. Istotne miejsce w tekście zajmują rozważania na temat postawy prezesa Sokorskiego w chwilach przełomowych dla systemu władzy („polskie miesiące”). Na marginesie artykułu poruszono ponadto wątek czystek kadrowych w Polskim Radiu i Telewizji, które największe rozmiary przybrały za jego kadencji w latach 1957–1959 oraz w okresie Marca 1968 r.
EN
Włodzimierz Sokorski is regarded as one of the most colourful characters associated with the power elite of the Polish People’s Republic, although there are no scientific attempts to verify his real position among politically influential people and his relations with them. The latter could have had a significant impact on the degree of the party apparatus’ interference with the work he was performing on different positions he held. The purpose of the article is to fill in these gaps for the period when Włodzimierz Sokorski was a president of the Radio Committee (1956–72). Basing on the analysis of both archival and printed sources, the author outlines the circumstances related to Sokorski’s appointment to the chairmanship of the Committee together with the importance of his relations with Władysław Gomułka and Zenon Kliszko for his future political career, and the reasons for which he was dismissed from the Committee under Edward Gierek team. A considerable place is devoted to the reflections on President Sokorski’s attitude in crucial moments for the government system (‘Polish months’). On the margin of the article, a problem of personnel purges in the Polish Radio and Television was raised, the largest taking place during his tenure in 1957–59 and in March ’68.

Year

Issue

18

Physical description

Dates

published
2020
online
2020-12-09

Contributors

  • Warszawa

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_12775_Polska_2020_03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.