Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 18 |

Article title

Reakcje władz na zagrożenia bezpieczeństwa związane z przemianami demokratycznymi na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Uniwersytet Mikołaja Kopernika odegrał ważną rolę w procesie przemian demokratycznych w okresie pierwszej „Solidarności”. To tu zawiązał się pierwszy ruch struktur poziomych, który zdominował Komitetu Uczelniany PZPR, a społeczność akademicka poprzez Komitet Uczelniany „Solidarność”, czy Niezależne Zrzeszenie Studentów mogła naciskać na władze w celu realizacji postulatów wolnościowych. Zagrożenia bezpieczeństwa wynikające z procesu demokratyzacji były monitorowane przez aparat bezpieczeństwa, a raporty analizowane przez władze partyjne. Celem artykułu jest przedstawienie reakcji władz wojewódzkich na zagrożenia bezpieczeństwa, które w ich optyce wynikały z przemian demokratycznych mających miejsce na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w okresie pierwszej Solidarności.
EN
The Nicolaus Copernicus University in Toruń played an essential role in the process of democratic transformation during the early period of the ‘Solidarity’ movement. It was here that the first movement of so-called horizontal structures started, which dominated the University Committee of the Polish United Workers’ Party. The university community could exert pressure – through the University Committee ‘Solidarity’ or the Independent Students’ Association – on the authorities to fulfil the freedom demands. Threats to security imposed by the ongoing democratisation processes were monitored by the security apparatus, and the reports were analysed by the party leadership. The purpose of the article is to present the reaction of the voivodeship authorities to the security threats which, seen from their perspective, resulted from the democratic changes taking place at the Nicolaus Copernicus University during the first ‘Solidarity’ period.

Year

Issue

18

Physical description

Dates

published
2020
online
2020-12-09

Contributors

author
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_12775_Polska_2020_07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.