PL EN


2017 | 24 |
Article title

Style partycypacji kulturalnej człowieka dorosłego. Walidacja narzędzia pomiarowego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents a measurement tool validation process diagnosing an adult person’s cultural participation styles. Its objective is to describe the obtained results at individual stages of the validation and determine the connection between cultural participation styles and cultural systems presented by sociologists of culture. Consequently, cultural participation style of an adult person is the subject of the research. The pilot studies as well as the actual research have been conducted in Opolskie province. The research sample amounted to 100 respondents, then 400 respondents, respectively.The theoretical construct of Kazimierz Obuchowski describing the objective and subjective standard of functioning of an individual and a cultural system according to Antonina Kłoskowska served as the theoretical and methodological basis for the research.An analysis of the research results has been conducted as part of the Statistical Package for the Social Sciences program (SPSS). It included a factor analysis and determined the reliability as well as external and internal accuracy of the cultural participation styles scale. The reliability coefiicient – the Cronbach’s Alpha – approached high values. It came out at 0,95 for the subjective style of participation, and at 0,88 for the objective style. The internal validity of the scale has been confirmed by the Pearson correlation coefficient. It came out at r= - 0,79. The values reflecting the correlation between the analyzed styles and the subjective dimension of the quality of live, have proved satisfactory as well, and confirmed the internal validity of the instrument. They came out at r= 0,45 for the subjective style of participation, and at r= -0,38 for the objective style.The scale suggestion includes 54 statements grouped in two main dimensions: the subjective and objective cultural participation styles.
PL
Artykuł przedstawia proces walidacji narzędzia pomiarowego, diagnozującego style partycypacji kulturalnej człowieka dorosłego. Jego celem jest opis uzyskanych wyników w poszczególnych etapach walidacji oraz określenie związku pomiędzy stylami partycypacji kulturalnej a układami kultury prezentowanymi przez socjologów kultury. W związku z czym przedmiotem badań jest styl partycypacji kulturalnej człowieka dorosłego. Badania pilotażowe, jak i właściwe zostały przeprowadzone w województwie opolskim, próba badawcza kolejno liczyła 100, a następnie 400 respondentów.Za podstawę teoretyczno-metodologiczną rozważań przyjęto konstrukt teoretyczny Kazimierza Obuchowskiego, opisujący podmiotowy oraz przedmiotowy standard funkcjonowania jednostki, oraz układy kultury według Antoniny Kłoskowskiej.Analiza wyników badań została przeprowadzona w programie Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) i obejmowała analizę czynnikową oraz określiła rzetelność jak również trafność wewnętrzną oraz zewnętrzną skali stylów partycypacji kulturalnej. Statystka rzetelności Alfa Cronbacha uzyskała wysokie wartości i wyniosła dla stylu partycypacji podmiotowego 0,95, a dla stylu partycypacji przedmiotowego 0,88. Trafność wewnętrzną opisywanej skali potwierdził współczynnik korelacji r-Pearsona wynoszący r= - 0,79. Zadowalające okazały się także wartości potwierdzające trafność wewnętrzną narzędzia poddanego procesowi walidacji, będące efektem korelacji analizowanych stylów z podmiotowym wymiarem jakości życia respondentów, które wyniosły kolejno dla stylu partycypacji podmiotowego r= 0,45, a dla stylu partycypacji przedmiotowego r= -0,38.Propozycja skali składa się 54 twierdzeń zgrupowanych w dwa główne wymiary, którymi okazały się: podmiotowy oraz przedmiotowy styl partycypacji kulturalnej.
Year
Volume
24
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-04-17
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_12775_RA_2017_007
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.