PL EN


2017 | 24 |
Article title

Uczący się dorosły w świetle badań. Retrospekcja

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The content of the article is the retrospection of the research on the individual educational projects from the researcher’s personal view. The author recalls the research from 1987 which was presented in the post-conference materials, references the Polish-German research project which was executed in the years 1989–1993, gives examples of the research which was continued in the BA and MA theses. Particular focus is put on the research which subject is preparing to aging and active aging.  
PL
Treścią artykułu jest retrospekcja badań na temat indywidualnych projektów edukacyjnych z osobistej perspektywy badaczki. Autorka przywołuje badania z 1987 r. zaprezentowane w materiałach pokonferencyjnych, odwołuje się do polsko-niemieckiego projektu badawczego realizowanego w latach 1989–1993, daje przykłady badań kontynuowanych w pracach licencjackich i magisterskich. Szczególną uwagę poświęca badaniom na temat przygotowania się do starości i aktywnego starzenia się.
Year
Volume
24
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-04-16
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_12775_RA_2017_008
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.