PL EN


2017 | 24 |
Article title

Recreational activity of seniors with intellectual disability

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the problem of recreational activity of seniors with intellectual disability (ID). Members of this social group spend their old age in nursing homes – Polish social welfare institutions. Recreational activity has been presented through its features: types, forms, functions, levels and barriers. Recreational activity of seniors with ID is underresearched, as evidenced by poor literature on the subject. Recreation – defined as voluntary activity in spare time – is stereotypically meant for individuals with intellectual norm. Our research has shown that the surveyed seniors with ID voluntarily participate in recreational activities and tend to choose physical activity for leisure and play. Their recreational activity is at emotional and task level, according to J. Nash’s theory.
PL
Aktywność rekreacyjna seniorów z niepełnosprawnością intelektualnąArtykuł przedstawia problematykę aktywności rekreacyjnej seniorów z niepełnosprawnością intelektualną (NI). Ta grupa społeczna swoją starość spędza m.in. w domu pomocy społecznej (DPS) – polskiej instytucji opiekuńczej. Aktywność rekreacyjna została przez nas zaprezentowana poprzez swoje cechy: rodzaje, formy, funkcje, poziomy i bariery. Aktywność rekreacyjna seniorów z NI jest niebadana, czego dowodem jest uboga literatura na ten temat. Rekreacja – rodzaj dobrowolnej aktywności w czasie wolnym – jest stereotypowo przeznaczona dla osób w normie intelektualnej. Nasze badania pokazały, że badani seniorzy z NI nieprzymuszenie biorą udział w rekreacji, wybierając zazwyczaj rodzaj aktywności ruchowo- fizycznych w celu wypoczynku i zabawy. Ich aktywność rekreacyjna jest na poziomie emocjonalnym i zadaniowym zgodna z teorią J. Nasha.
Year
Volume
24
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-04-13
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_12775_RA_2017_010
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.