PL EN


2017 | 24 |
Article title

Serious leisure activities and well-being of senior citizens: Case of contract bridge

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Aktywny wypoczynek a wyższa jakość życia seniorów na przykładzie brydża sportowegoSporty umysłowe, takie jak szachy, go czy brydż sportowy są przydatne dla osób starszych, które pragną uczestniczyć w prawdziwych zawodach sportowych, chcą spotykać innych ludzi oraz utrzymywać funkcje poznawcze na dobrym poziomie. Stebbins (1992) wprowadził termin „aktywny wypoczynek” opisujący zaangażowanie w czasie wolnym w aktywne formy wypoczynku jako przeciwieństwo „pasywnego wypoczynku”, jak np. oglądanie telewizji. Major (2001) zidentyfikował trzy podstawowe zalety aktywnego wypoczynku: poczucie spełnienia (np. wzrost pewności siebie, siły czy autokontroli), zdrowie i sprawność fizyczna (np. wzrost tężyzny fizycznej i ograniczenie stresu) oraz akceptacja społeczna. Celem tego opracowania jest wykazanie zalet uprawiania brydża sportowego przez osoby starsze i analiza gry uwzględniająca klasyfikację Majora.Przeprowadziliśmy wywiady z 8 brydżystami powyżej 65. roku życia grającym na co dzień w klubie w Zagrzebiu. Wywiady były przeprowadzane na żywo i nagrywane. Uczestnikami były i kobiety, i mężczyźni grający regularnie w naszym klubie od ponad pięciu lat.Wszyscy uczestnicy potwierdzili, że brydż znacząco podniósł standard ich życia. Brydż wspomógł ich jakość życia poprzez wzrost akceptacji społecznej (komunikacja z ludźmi w różnym wieku, spotykanie nowych przyjaciół, wzrost społecznego wsparcia, uznania i statusu oraz wychodzenie z domu), poprzez uwidocznienia odczucia spełnienia (uczenie się, rozwiązywanie problemów, rywalizacja, rozwój i wygrywanie), poprzez poprawę sprawności umysłowej (bycie w dobrej formie intelektualnej), udowadniając zalety aktywnego wypoczynku przedstawione przez Majora w 2001. Dodatkowo uczestnicy, którzy przeszli na emeryturę argumentowali, że gra w brydża pomogła im dużo lepiej znieść uciążliwości tego okresu przejściowego poprzez wprowadzenie nowej stabilizacji i wypełnienie pustki czasowej związanej z emeryturą.Podsumowując nasze badania naukowe stwierdzamy, że brydż sportowy ma wielką siłę jako mechanizm obronny dla seniorów podnosząc ich akceptację społeczną, wspomagając sprawność umysłową oraz wprowadzając pozytywne elementy rywalizacji. 
EN
Mind sports such as chess, go and contract bridge are extremely suitable for elderly people who want to engage into a real competition, make social contacts and maintain sharp cognitive performances. Stebbins (1992) introduced a term “serious leisure” to describe active leisure engagement with commitment and dedication, as opposed to “passive leisure” such as watching TV. Major (2001) identified three major types of benefits of serious leisure activities: sense of accomplishment (i.e., self-confidence, power, and control), health and fitness (i.e., physical benefits and stress relief), and social affiliation. The aim of this study was to explore motivation of senior citizens to engage in contract bridge, and to analyse selfreported benefits of the game regarding Major’s classification.We conducted eight semi-structured interviews with senior bridge players (over 65) in Zagreb bridge clubs. Interviews were conducted in face-to-face manner, and they were all audio recorded. Sample consisted of both male and female players who played bridge regularly in clubs for over five years.All participants confirmed that bridge significantly improved quality of their lives. Bridge contributed to their well-being by advancing social affiliation (communicating with people of all ages, finding new friends, getting social support, recognition and status, and going out of home), enchasing sense of accomplishment (learning, solving problems, competing, advancing, and winning), and mental fitness (staying intellectually fit), confirming benefits proposed by Major (2001) serious leisure model. Additionally, retired participants argued that bridge helped them in the transition period, providing basis for time structure and remaining the stable and fulfilling part of their lives.Findings of this research strongly suggest that contract bridge has power to work as a protective mechanism in seniors, due to its social, cognitive, and competitive benefits.
Year
Volume
24
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-04-13
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_12775_RA_2017_011
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.