PL EN


2017 | 24 |
Article title

Tourist and Recreational Activity of Seniors on the Example of the Poznań Metropolis

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of paper was to identify preferences and needs connected to touristrecreational activity of senior citizens of the Poznań Metropolis. The main thesis assumes that the essential determinants of this activity are the needs of: health enhancement, intellectual, emotional and aesthetical experiences and acquiring knowledge about nature and culture. The paper reports the results of a research concerning spatial, social, economic and demographic conditioning of selected forms of seniors leisure activity. Hypotheses were evaluated using the method of direct survey with the technique of an interview with a questionnaire on a group of 538 seniors (aged 50 or more) inhabiting the Poznań Metropolis. The results of research rather confirmed tested hypotheses. As the most important was indicated the following: for finding peace, quiet and rest, for physical recreation.The leisure time amount is rising in direct proportion to age of respondents and reach the significant value exclusively in group of people at the age of 65. The thesis about the need of health enhancement as the main reason for the tourist-recreational activity was not entirely confirmed.  
PL
Aktywność turystyczno-rekreacyjna seniorów na przykładzie metropolii PoznańCelem artykułu jest identyfikacja preferencji i potrzeb w zakresie aktywności turystyczno-rekreacyjnej seniorów – mieszkańców Metropolii Poznań. W artykule przyjęto, iż seniorami określać będziemy osoby w wieku 50+, podobnie jak w publikacjach Głównego Urzędu Statystycznego oraz dokumentach rządowych1. Jest to grupa niejednorodna, są w niej zarówno osoby aktywne zawodowo, jak i emeryci, renciści czy osoby bezrobotne o różnym wykształceniu i różnym stanie zdrowia.Artykuł ma charakter badawczy i dotyczy uwarunkowań przestrzennych, społeczno- -ekonomicznych oraz demograficznych wybranych form aktywności seniorów w czasie wolnym. Do weryfikacji hipotez wykorzystana została metoda sondażu bezpośredniego, zastosowano technikę wywiadu z kwestionariuszem. Podmiotem badań było 538 seniorów (w wieku 50+) – mieszkańców Metropolii Poznań. Wyniki badań w dużym stopniu potwierdziły przyjęte hipotezy. Stwierdzono, iż dominującą potrzebą, warunkującą aktywność turystyczno-rekreacyjną jest poszukiwanie ciszy, spokoju i wypoczynku, rekreacja ruchowa, chęć poznania przyrody i kultury. Nie potwierdziła się w pełni teza, iż jedną z dominujących potrzeb podjęcia aktywności turystyczno-rekreacyjnej jest chęć poprawy zdrowia. Praktyczną implikacją artykułu jest wskazanie obszarów preferowanych przez mieszkańców do celów turystyczno- -rekreacyjnych. Seniorzy wiedzą, gdzie można wypoczywać, jednak są to te najbardziej popularne i znane miejsca metropolii, jak Dolina Warty i okolice Jeziora Maltańskiego, choć chętnie również spędzają czas wolny blisko domu, w parkach miejskich, które są dobrze przygotowane do odpoczynku osób starszych.W wyniku weryfikacji tezy zakładającej, iż seniorzy dysponują większą ilością czasu wolnego, który przeznaczają na aktywny wypoczynek turystyczno-rekreacyjny, ustalono, że ilość czasu wolnego wzrasta wprost proporcjonalnie do wieku i przybiera znaczącą wartość (powyżej dwóch dni tygodniowo) dopiero wśród badanych w wieku 65+. Nie przełożyło się to na czas trwania wyjazdów seniorów w celach turystyczno-rekreacyjnych, ponieważ z dłuższych wyjazdów (2 dni z noclegiem i więcej) relatywnie częściej korzystały osoby w wieku do 65 lat. 
Year
Volume
24
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-04-13
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_12775_RA_2017_012
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.