PL EN


2017 | 24 |
Article title

Zachowania prozdrowotne studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Wyniki badań i rekomendacje

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ma charakter empiryczny i teoretyczny. Część teoretyczna ogranicza się do definicji zachowań prozdrowotnych, które to stanowią podstawę podjętych badań empirycznych. Całościowe badania miały charakter ilościowy ale i jakościowy. W przedstawionym materiale autorka prezentuje wybrane wyniki badań ilościowych, szukając odpowiedzi na pytania:– jaki jest profil społeczny studentów-seniorów uczęszczających na zajęcia UTW?– jakie zachowania prozdrowotne preferują?Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, w kwietniu 2017 roku. Wyniki badań wskazują na zróżnicowanie działania seniorów w zakresie troski o zdrowie oraz różnej motywacji podjęcia kształcenia w okresie późnej dorosłości. W sensie projekcyjnym posłużą optymalizacji działań programowych, tym bardziej, że Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu obchodzi w tym roku dopiero pierwszy rok działalności.
EN
The article presents mainly empirical but also theoretical approach. The theoretical part is limited to a definition of health-seeking behaviours, which form the basis for the undertaken empirical research. A comprehensive research was of a quantitative as well as qualitative nature. The author of the study presents selected results of quantitative research which are seeking an answer to questions:– what is a social profile of senior students attending classes at the University of the Third Age?– which health-seeking behaviours do they prefer?The research was conducted in April 2017 using methods of diagnostic survey. The results indicate differentiated actions undertaken by senior citizens in relation to healthcare and varied motivations to pursue studies in late adulthood. From the projective point of view, the results serve to optimize programs or curricular activities as the University of the Third Age at the Medical University in Wrocław is celebrating its first year of operation.  
Year
Volume
24
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-04-17
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_12775_RA_2017_013
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.