PL EN


2017 | 24 |
Article title

Selected neuroplastic effects of cognitive training in aging in MRI/fMRI studies

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Several lines of research suggest that the loss of cognitive faculties in older people can be prevented and the risk of cognitive decline and dementia can be reduced. Cognitive training offers potential to modify cognitive abilities and their neural basis which can extend into advanced age. Examples of neuroplastic changes in the brain induced by multi-domain cognitive intervention and assessed by MRI/fMRI method in healthy aging and in people with cognitive impairment are presented. Cognitive training effects were observed both at behavioural and neural levels, which underlines the importance of interventions aimed at multiple lifestyle factors as possible strategies to support and improve cognitive status in advanced age. Effects of such interventions may result in considerable gains in terms of public health, especially in the face of aging societies.
PL
Wybrane neuroplastyczne efekty treningu kognitywnego w wieku podeszłym w badaniach MRI/fMRISzereg badań sugeruje, że można przeciwdziałać i zapobiegać utracie zdolności kognitywnych (poznawczych) u ludzi w starszym wieku oraz że ryzyko upośledzenia procesów poznawczych i demencji może być u nich zredukowane. Trening kognitywny daje takie szanse, stwarzając możliwości modyfikowania umiejętności poznawczych oraz leżących u ich podstaw procesów neuronalnych w wieku zaawansowanym. W niniejszej pracy zaprezentowano przykłady zmian neuroplastycznych w mózgu wywołane wielowymiarowym treningiem kognitywnym u osób w okresie zdrowego starzenia się oraz z upośledzeniem procesów poznawczych, rejestrowane metodami obrazowania funkcji mózgu (MRI/fMRI). Efekty treningu kognitywnego obserwowane były zarówno na poziomie behawioralnym, jak i nerwowym, co podkreśla wagę interwencji terapeutycznych skierowanych na wielorakie aspekty stylu życia jako możliwych strategii podtrzymania i poprawy statusu poznawczego jednostki w wieku zaawansowanym. Efekty takich interwencji mogą przynieść znaczące korzyści w aspekcie zdrowia publicznego, szczególnie w erze starzejących się społeczeństw.  
Year
Volume
24
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-04-14
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_12775_RA_2017_014
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.