PL EN


2017 | 24 |
Article title

Przyjmowanie leków w późnej dorosłości – potrzeba edukacji zdrowotnej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Worldwide tendency of a rising life expectancy among populations, resulting in an increase of the retired in the demographic structure, makes the senior health education an extremely important issue. Insufficient preparation to prevent and cope with multiple health threats associated with aging indicates an urgent need to increase seniors’ knowledge and skills in the area of health. The paper aims at depicting geriatric pharmacotherapy that entails medication abuse and dependency among the elderly, both resulting in serious problems of medical, psychological, and sociological nature. Educating on both negative and positive aspects of aging, as well as the pharmaceutical use are essential considering the lack of proper health care policy for the elderly.
PL
Ogólnoświatowy trend wskazujący na rosnącą oczekiwaną długość życia i wzrost w demograficznej strukturze wielu społeczeństw odsetka osób w wieku emerytalnym powoduje, iż edukacja zdrowotna seniorów stanowi obecnie niezwykle ważne zagadnienie. Niewystarczające przygotowanie do zapobiegania i radzenia sobie z licznie występującymi w zaawansowanym wieku zagrożeniami sygnalizują konieczność zwiększenia potencjału wiedzy i umiejętności tej grupy osób w zakresie zdrowia. Artykuł ma na celu podjęcie zagadnienia farmakoterapii wieku podeszłego, które może wiązać się ze – stosunkowo rzadko opracowywanym – nadużywaniem i uzależnieniem od leków u osób starszych oraz wynikającymi z nich problemami natury medycznej, psychologicznej i społecznej. Uświadomienie zarówno problemów związanych ze starością, jak i pozytywnych jej aspektów, a także przekazanie zasad farmakoterapii seniorom jest kluczowe w sytuacji braku dobrze przemyślanej polityki wobec ochrony zdrowia osób starszych.
Year
Volume
24
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-04-15
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_12775_RA_2017_015
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.