PL EN


2017 | 24 |
Article title

Percepcja lęku przed śmiercią w kontekście Tanatopedagogicznej Relacyjnej Terapii Zastępczej – analiza porównawcza wyników badań z Czech, Polski, Ukrainy, Włoch

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Thanatopedagogical Relational Alternative Therapy is an integral element of the developing thanatopedagogy. It originates in the experience connected with working with terminally ill children and their parents. In the context of this diagnostic and therapeutic tool, in the years 2009–2014 a research, which aimed at recognizing the perception of the fear of death, was conducted in the Czech Republic, Poland, Ukraine and Italy. The presented part of the studies was conducted in quantitative strategy by authorial tool. The sample was 792 persons form assistance professions.
PL
Tanatopedagogiczna Relacyjna Terapia Zastępcza (TRTZ) jest integralnym elementem rozwijającej się tanatopedagogiki i swoje źródło czerpie z doświadczenia w pracy z dziećmi terminalnie chorymi oraz ich rodzicami. W kontekście powstałego narzędzia diagnostyczno- terapeutycznego, w latach 2009–2014 przeprowadzono w Czechach, Polsce, na Ukrainie i we Włoszech badania, których celem było poznanie percepcji lęku przed śmiercią. Prezentowana część badań została przeprowadzona w strategii ilościowej, narzędziem autorskim na próbie 792 osób reprezentujących zawody pomocowe.
Year
Volume
24
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-04-19
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_12775_RA_2017_017
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.