PL EN


2017 | 24 |
Article title

Bezradność wobec życia – dramat starości w cieniu samobójstwa

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł koncentruje się na rekonstrukcji ostatnich dni życia ludzi w podeszłym wieku, którzy podjęli próbę samobójczą. Materiał źródłowy wykorzystany do analizy obejmował listy pożegnalne oraz wypowiedzi osób, które miały kontakt z samobójcą w ostatnim okresie życia. Przyjęty sposób operacjonalizacji danych to rekonstrukcja, której celem było odtwarzanie stanów emocjonalnych, zachowań czy wypowiedzi poszczególnych osób, w ostatnim okresie przed zamachem. Na podstawie omówienia sześciu przypadków zaprezentowano różnorodne konteksty subiektywnego postrzegania bezradności, jako osobistego doświadczenia człowieka starego. Tekst prezentuje analizę czynników ryzyka oraz mechanizmy zachowań suicydalnych, uwzględniając różnorodną ich specyfikę w ujęciu poszczególnych teorii samobójstw. Materiał źródłowy dostarcza wiedzy o niezwykle osobistej sferze życia i śmierci człowieka. Na jego podstawie możliwa jest eksploracja zorientowana na interpretację bezradności, w jakiej znalazł się człowiek przed zamachem samobójczym. Na podstawie zebranych informacji opisano także zmiany nastroju obserwowane w okresie poprzedzającym samobójstwo.
EN
The paper focuses on the reconstruction of the last days of the elderly who attempted suicide. The source material used for the analysis includes suicide notes and comments of persons who had contact with the suicide victim in the last period of life. The adopted method of data operationalisation is a reconstruction which aimed at recreating emotional states, behaviours, or comments particular of people in the last period before the suicide. Based on a description of six cases, various contexts of subjective perception of helplessness were presented as the personal experience of an elderly person. The text presents the analysis of risk factors and mechanisms of suicidal behaviours, taking into account their diverse specificity in the presentation of particular suicide theories. The source
Year
Volume
24
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-04-19
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_12775_RA_2017_018
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.