PL EN


2017 | 24 |
Article title

Empowerment in the Lifelong Learning Perspective. Example from the “ICT Guides” Project

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paradigmatic change in adult education that took place in the 1990s, involving “a shift from teaching towards learning”, resulted not only in deeper reflection of andragogists on the epistemological issues concerning the specific character and conditions of adult learning, but also in the redefinition of andragogic notions including the title category of empowerment. Another consequence of this change is a different attitude towards the educational activity of adults, an example of which is the international educational project “ICT-Guides” described in the article. The first part of the article analyzes the concept of lifelong learning and characterizes empowerment, which provides the theoretical context for further deliberations. Then, the assumptions of the “ICT-Guides” project are presented. The project shows a new way of determining educational tasks and organizing educational work in the context of lifelong learning. The “ICT-Guides” project is also an example of a good practice serving empowering functions.
PL
Empowerment w kontekście uczenia sie przez całe życie.Przykład z projektu “ICT Guides”W pierwszej części artykułu poddano analizie koncepcję całożyciowego uczenia oraz scharakteryzowano kategorię empowerment, co tworzy teoretyczny kontekst rozważań. Pojęcie empowerment (upełnomocnienie) jest tu definiowane jako złożona kompetencja, którą rozwinąć można w wielowymiarowym procesie społecznego uczenia się, wiąże się ona z uzyskaniem kontroli nad własnym życiem poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności, które umożliwiają poprawę sytuacji życiowej. Upełnomocnienie można analizować z perspektywy indywidualnej i zbiorowej. Indywidualny aspekt upełnomocnienia zwraca uwagę na dostęp ludzi do takich typów wiedzy, które umożliwią rozwój wykraczający poza rolę pracownika czy konsumenta; odnosi się do sposobu, w jaki ludzie postrzegają siebie i myślą o sobie, oraz świadomości w zakresie wiedzy eksperckiej i umiejętności, które rzeczywiście posiadają. Upełnomocnienie zbiorowe z kolei, odnosi się do przełamywania barier, do zmiany pozycji społecznej, umożliwia bycie „aktorem społecznym” w pełni zdolnym do wnoszenia wkładu indywidualnego i kolektywnego w zmianę świata wokół siebie. W drugiej części artykułu zostały przedstawione cele i założenia projektu „ICT- -Guides”, który jest egzemplifikacją nowego sposobu określania zadań edukacyjnych i organizacji pracy dydaktycznej w zakresie rozwijania wiedzy i umiejętności, przyczyniających się do upełnomocnienia jednostek zarówno w obszarze indywidualnym, jak i zbiorowym. Projekt jest realizowany m.in. w miastach Goeteborg, Berlin, Madryt, Sheffield, w których od lat notuje się wysoki odsetek osób (głównie imigrantów) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Celem projektu jest zbadanie możliwości zastosowania technologii teleinformatycznych (ICT) jako narzędzia łączącego młodych imigrantów, zagrożonych przedwczesnym porzuceniem edukacji szkolnej, z pokoleniem starszym, w celu ograniczenia wśród imigrantów zjawiska porzucania szkoły i wykluczania społecznego. Wstępne wyniki badań potwierdzają założenie, że projekt „ICT- -Guides” to przykład „dobrej praktyki” pełniącej funkcje upełnomacniające.
Year
Volume
24
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-04-19
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_12775_RA_2017_019
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.