PL EN


2018 | 25 |
Article title

Renesans czy zmierzch idei uniwersytetów trzeciego wieku? Refleksje i wnioski z realizacji projektu „UTW: Uczyć – Tworzyć – Wspierać”

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the assumptions, process, reflections and conclusions from the project entitled “U3A – Learning – Creating – Supporting” („UTW: Uczyć – Tworzyć – Wspierać”) funded by the Ministry of Science and Higher Education, as part of the “Support for Universities of the Third Age” program. The authors, beside description of the project and outline of the U3A’s development, face up some questions: What is the future of the U3A in Poland? Are we watching their twilight in the second decade of the 21st century? or maybe on the contrary – we are witnessing the renaissance of this educational institution? And referring to theory and practice they try to give the answers. Based on a preliminary analysis of the objectives of the project and activities undertaken for the benefit of older people, the authors point to several directions of development in which, in their opinion, U3A follow or can follow.
PL
Artykuł prezentuje założenia, przebieg, refleksje i wnioski z projektu pt. „UTW: Uczyć – Tworzyć – Wspierać” finansowanego przez MNiSW, w ramach programu „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. W artykule obok zarysu historii UTW, podejmowane są próby udzielenia odpowiedzi na następujące pytania: Jaka jest przyszłość uniwersytetów  trzeciego wieku w Polsce? Czy w drugiej dekadzie XXI wieku obserwujemy ich zmierzch? A może wręcz przeciwnie – jesteśmy świadkami renesansu tej placówki edukacyjnej? Autorki  bazując na wstępnej analizie założonych celów projektu „UTW” oraz działań podejmowanych na rzecz osób starszych, wskazują kilka kierunków rozwoju, w których, ich zdaniem, mogą zmierzać i zmierzają uniwersytety trzeciego wieku. 
Year
Volume
25
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-07-17
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_12775_RA_2018_09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.