PL EN


2018 | 25 |
Article title

Dwa wymiary studiowania w opiniach studentów. Rozpoznanie zjawiska

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper presents results of a study of students’ opinions on the issue of studying understood widely, as a socially and individually conditioned phenomenon. A description of the former has been derived from the concept of meritocratism and a discussion undertaken on its premises, whilst for the definition of the latter the psychological typology of orientations to learning aims has been applied. On the basis of the research model adopted an authorial questionnaire has been constructed and the data collected has been subjected to correlation analyses. The data obtain confirms “the diploma sickness”. There emerges a student approval for selection of various survival strategies at university and lack of unequivocal objection to dishonest behaviours. The results of the study do not allow for an optimistic approach to the possibility of a rapid “paradigmatic change” in higher education.
PL
W tekście przedstawiono wyniki badania opinii studentów na temat studiowania, rozumianego szeroko – jako zjawisko uwarunkowane społecznie i jednostkowo. Charakterystykę pierwszego z nich wyprowadzono z koncepcji merytokratyzmu i dyskusji podejmowanej z jego założeniami, natomiast do zdefiniowania drugiego wykorzystano psychologiczną typologię orientacji na cele uczenia się. W oparciu o model badawczy zbudowano autorski kwestionariusz, a zgromadzone dane poddano analizom korelacyjnym. Uzyskane wyniki potwierdzają występowanie wśród studentów „choroby dyplomu”. Wyraźna jest studencka aprobata dla przyjmowania różnych strategii przetrwania na uczelni i brak jednoznacznego sprzeciwu wobec nieuczciwych zachowań. Wyniki badania nie pozwalają optymistycznie podejść do możliwości szybkiej „zmiany paradygmatycznej” w szkolnictwie wyższym.
Year
Volume
25
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-07-17
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_12775_RA_2018_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.